Vad är lexbase?

Vilka brott syns i Lexbase?

Dokumenten innehåller samtliga uppgifter som myndigheterna registrerat om personen eller företaget; i ett brottmål t. ex. vilken typ av brott det rör sig om, var brottet utfördes, straffet, adresser samt vilka försvarare och åklagare som varit engagerade i det aktuella ärendet.

När hamnar man i Lexbase?

Alla som blir åtalade för ett brott, oavsett om de frias eller döms, kan hamnaLexbase. Det finns även många domar på Lexbase som inte handlar om något brott överhuvudtaget utan kan röra sig om till exempel en tvist mellan två privatpersoner.

Hur använder man Lexbase?

Så här använder du Lexbase
  1. Välj söksätt. A) Sök person. …
  2. Sökresultat visas. När du har gjort en sökning presenteras sökresultatet i en lista. …
  3. Rapportens innehåll. I domsrapporten ges utförlig information kring ärendet såsom parter, händelseförlopp samt domstolens prövning avseende ansvar och domslut. …
  4. Betalningsalternativ.

Är Lexbase gratis?

Det kostar 98 kr att bli medlem och det är en engångsavgift. I medlemskapet ingår även en gratis rapport (värde 98 kr) 98 kr blir tillgänglig som saldo på ert Lexbasekonto.

Vilka brott syns på Mrkoll?

En domstolshandling som avser ett brott med som strängast fängelse i högst 2 år i straffskalan gallras efter att 5 år har passerat. Brottmål som kan leda till strängare straff än 2 års fängelse gallras efter 20 år. Brottmål med livstids fängelse gallras inte. Tvistemål grallras efter 20 år.

Varför syns jag inte på Lexbase?

Det kan bero på flera olika anledningar. Om handlingen är äldre än fem år är det hög sannolikhet att den är gallrad efter våra etiska regler. Lexbase begär ut samtliga domar m.m. från aktuella myndigheter. P.g.a. den mänskliga faktorn händer det dock ibland att myndigheterna missar att skicka begärda dokument.

Får arbetsgivare kolla Lexbase?

Även om det på Lexbase gäller domar och inte utdrag ur belastningsregistret (som även innehåller förseelser av mindre art), gör tjänsten att det är fritt fram för arbetsgivare att kolla upp såväl sina medarbetare som potentiell arbetskraft.

Är förekommande i minst 1 strafföreläggande?

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal, vilket innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod.

Hur kollar man domar gratis?

Du kan höra av dig via mejl, telefon eller genom att besöka aktuell domstol. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar, så länge de inte är skyddade av sekretess.

Var hittar man Tingsrättsdomar?

Domstolsarkiv innehåller uppgifter om bland annat brottmål och tvistemål, fastighetsaffärer och syneprotokoll.

Hur länge tar det innan dom syns på Lexbase?

Hur länge finns mina domar/beslut/åtal/strafförelägganden kvar på Lexbase? Brottmålsdomar gallras: Efter fem år om brottet kan ge max två år i straffskalan. Efter 20 år om brottet kan ge över två år i straffskalan.

Kan man se domar på nätet?

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Är domar offentliga?

Detta är en allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

Kan man läsa någons domar?

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

När försvinner dom från Mrkoll?

Mrkoll tillämpar gallringsrutiner för brottmål, tvistemål och strafförelägganden. Exempelvis gallras brott där straffskalan innehåller som strängast fängelse i 2 år efter 5 år.” I senaste avsnittet av Breakits podcast pratar vi om de här frågorna.

Debatt om kontroversiella sajten Lexbase – Nyhetsmorgon (TV4)

GRUNDLAGSÄNDRINGEN – Vad står på spel?

Thomas Bodström om den kontroversiella sidan Lexbase – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar