Vad är mareld?

När är det mareld på västkusten?

Mareld, ett fenomen med självlysande plankton, är vanligast under sensommaren och en bit in på hösten. Nu kommer rapporter om att människor sett mareld längs hela västkusten från Strömstad ner till Varberg långt in i december. Normalt sett är det just på västkusten som mareld är vanligast.

Var kan man se mareld?

Vanligast i Västerhavet

I Västerhavet, där fenomenet är vanligast, är det för det mesta dinoflagellaten Noctiluca scintillans som orsakar ljusblixtarna. Ljusblixtarna orsakas av algernas bioluminiscens, som antagligen är en försvarsmekanism mot djurplankton och är ett sätt att undvika att bli uppäten.

Var finns mareld i Sverige?

Fakta: Mareld

Förekommer i närheten av vattenytan i alla världens hav. Även i Östersjön, ungefär upp till Gotland. Orsakas av mikroalger som kallas dinoflagellater. De är plankton, vilket innebär att de svävar fritt i vattnet.

Var kan man se mareld i Göteborg?

Titta i vikar

Vill man få en glimt av det självlysande blå vattnet ska man invänta mörkret och befinna sig på en icke upplyst plats. – Titta i vikar och rör om i vattnet, annars ser man det sällan.

Hur vanligt är mareld?

Mareld kan förekomma under en stor del av året i Västerhavet men är mest känd från tidig höst. Att Noctiluca uppträder i december verkar vara ovanligt men det finns inga systematiska observationer av mareld i Sverige.

Kan maneter lysa?

På svenska västkusten finns både svenska och amerikanska kammaneter. Den amerikanska är en främmande art som etablerats sig här sedan många år tillbaka. Alla arter kammaneter lyser inte i mörkret, men de som nu finns på västkusten gör det.

Hur blir havet turkost?

Även vattenmolekylerna kan i viss mån sprida det blå ljuset. Men en mulen dag är havet inte lika blått utan snarare mörkgrått. Andra saker som kan spela in för färgnyansen är alger i vattnet och tång på havsbotten. Insjöar har ofta alger och dyigt vatten som ger dem en brun färg.

MARELD I STRÖMSTAD

Mareld

Mareld

Lämna en kommentar