Vad är mdm?

Vad är MDM verktyg?

Vad innebär Mobile Device Management? Hantering av mobila enheter (Mobile Device ManagementMDM) går ut på att hantera mobila enheter genom att definiera policyer och distribuera säkerhetspolicy som apphantering, innehållshantering och villkorad åtkomst till e-post.

Hur fungerar MDM?

Promobilitys MDM som tjänst är en molnbaserad, standardiserad och skalbar tjänst som ger ert företag kontroll på era mobila enheter och dess innehåll samt säkerställer så att era användare kan arbeta mobilt effektivt och störningsfritt.

Varför MDM?

Få full kontroll på företagets mobila enheter med MDM. MDM är den molnbaserade lösningen som ger ditt företag full kontroll och hög säkerhet.

What is Master Data Management?

Vad är VPP och MDM?

Vad är VPP och MDM?

Lämna en kommentar