Vad är rakel?

Hur fungerar Rakel?

Kommunikationen i Rakelnätet fungerar i stort sett som i ett vanligt mobiltelefonnät – all trafik går via ett nätverk av fasta basstationer med radiomaster. Men en stor skillnad mot ett mobiltelefonnät är att Rakel utöver kommunikation mellan två användare också ger möjlighet till en effektiv gruppkommunikation.

Hur är Rakel uppbyggt?

Rakel är uppbyggt på Tetra-standarden som använd idag i över 100 länder. Tetra är framför allt avsett för tal men medger också datakommunikation. Tetra är den teknik som bäst svarat upp mot de funktionskrav som blåljusmyndigheter ställer för sin kommunikation.

Kan man köpa Rakel?

Vi är Sveriges ledande leverantör RAKEL-utrustning från Motorola Solutions. Med ett brett utbud av Rakelmobiler och egen utveckling av system för ärendehantering, insatsledning, portöppning, etc så kan vi erbjuda lösningar för alla ändamål.

Vad är Rakelnummer?

Rakelsystemet bygger på att varje Rakelmobil och talgrupp innehar unika nummer. MSB har det övergripande ansvaret för administration av samtliga nummer i Rakel.

Kan man lyssna på Rakel?

Och nej, RAKEL går inte att avlyssna. Och om du mot förmodan hittar eller lyckas stjäla en RAKEL-kapabel maskin så lär du inte höra mycket mer än det som är avsett för just den maskinen, och inte speciellt länge heller. Den kopplas bort ur systemet så snart det uppdagas att den är på villovägar.

Hur lyssnar man på Rakel?

För att börja lyssna, gör följande: Starta 2st sessioner av SDR# – eller enklare uttryckt dubbelklicka först en gång så att SDR# startar, och dubbelklicka sedan en gång till så att du två fönster öppna. Flytta ena SDR# – fönstret så att fönstrena inte ligger ovanpå varandra.

Vad betyder raps Rakel?

RAPS står för Räddningstjänst, Ambulans, Polis och SOS. Det är endast dessa organisationer som KAN och FÅR använda RAPS. SOS tilldelar varje insats en RAPS-talgrupp.

Finns Polisradio?

Kolla upp scanner radio på market men som tidigare post så går det inte att lyssna på polisen i Sverige längre.

Var kan man köpa en polisradio?

Polisradio/skanner | Clas Ohlson.

Kan man avlyssna polisradio?

Från 2006 till 2010 byggdes kommunikationssystemet RAKEL ut i sju etapper. Detta moderna radiossystem är helt digitalt, krypterat och kan inte avlyssnas av utomstående.

Är det olagligt att lyssna på polisradio?

fullt lagligt att inneha en polisradio, du får ha den var du vill som hemmet eller i bilen…så länge du inte vidarebefodrar det du hör på polisradion till någon annan…

Vad betyder siffrorna på polisbilen?

Första siffran talar om att anropet tillhör Polisen. Denna siffra brukar endast stå bak på polisfordonen. Område (Första siffran efter länsnumret), talar om vilket område fordonet tillhör.

Vad styr Rakelregioner?

Principer för numrering i zoner

Numreringen av Rakelzoner följer olika principer i respektive Rakelregion. I region Nord följer ordningen från norr till söder – väster. I region Mitt och Öst följer den SCB:s länskoder. I region Väst följer den ordningen storlänet först.

Rakelutbildning – kapitel 1.4: Anropa

Använd Rakel effektivt – lär dig om systemets kapacitet

Använd Rakel effektivt – lär dig om täckning och metoder för att kommunicera vid svag täckning

Lämna en kommentar