Vad är rättegång?

Vad är en rättegång?

En rättegång är ett sammanträde i en domstol där man kommer fram till om den som är misstänkt för ett brott ska dömas för brottet eller inte. Det kallas för att domstolen prövar åtalet. Om domarna kommer fram till att den tilltalade är skyldig till brottet bestämmer de också vilket straff som hon eller han ska få.

Vad är åtalspunkter?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Vad händer i en rättegång?

När rättegången är avslutad ska domstolen meddela dom. Kommer domstolen fram till att den åtalade ska dömas för ett eller flera brott ska normalt även ett straff bestämmas. Domen kan överklagas om den åtalade är missnöjd.

När är det rättegång?

Efter en förundersökning bestämmer en åklagare om polisen har hittat tillräckligt med bevis för att den misstänkta personen ska kunna dömas för brott. Om så är fallet väcker åklagaren åtal. Det blir sedan en rättegång i tingsrätten.

Vad är en notarie?

Som notarie vid tingsrätt arbetar du med att, i samråd med kollegor, förbereda mål och ärenden genom att göra rättsutredningar samt upprätta förslag till domar och beslut. Du sitter också som protokollförare i förhandlingar och efter ett tag får du möjlighet att leda förhandlingen i rollen som rättens ordförande.

Hur fungerar det i tingsrätten?

Tingsrätten handlägger och dömer i brottmål, till exempel mål om misshandel, stöld, narkotika, skatte- och trafikbrott. Ett misstänkt brott utreds av polisen. En åklagare bestämmer sedan om målet ska föras vidare till tingsrätten genom ett åtal.

Vem får väcka åtal?

En åklagare har åtalsplikt för nästan alla brott. Det betyder att åklagaren alltid måste väcka åtal, om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott.

Vilka brott måste man ange till åtal?

BrB 5:1 § Förtal

Vid förtal mot avliden får brottet anges av vissa närstående. Efterlevande make, barn, syskon och föräldrar har denna rätt. Åklagaren får väcka åtal även utan angivelse om anses påkallat ur allmän synpunkt. Det kan i undantagsfall vara påkallat till exempel om ingen närstående är i livet.

Vad är det som bestämmer om en person ska bli häktad?

Beslut om häktning ska som regel alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan. Beslut om häktning fattas av domstol. Efter att häktningen är beslutad ska åklagaren väcka åtal senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen.

Hur sitter man i en rättssal?

Längst fram i rättssalen är rättens bord placerat. I mitten sitter rättens ordförande som är en juristutbildad domare.

Hur lång tid tar en rättegång i tingsrätten?

De flesta rättegångar (huvudförhandlingar) som tingsrätten håller i brottmål är relativt korta. De tar en eller två timmar att genomföra och därefter avkunnar domstolen domen muntligt. Domstolen kan också välja att meddela en s.k. kanslidom, vilket innebär att domen skickas till parterna någon vecka senare.

Hur ser rättsprocessen ut?

När ett brott har polisanmälts inleds en utredning. Den ska ligga till grund för åtal, rättegång och dom. Brottsoffrets deltagande i utredningen spelar ofta en avgörande roll för hur rättsprocessen fortlöper.

När blir man kallad till rättegång?

Du måste komma till domstolen

Om du är kallad till domstol måste du komma dit eller ha giltiga skäl för att inte komma. Skulle du utebli utan giltiga skäl kan du få betala böter eller bli hämtad till domstolen av polis. plötslig sjukdom. Läkarintyg krävs alltid.

Hur lång tid efter rättegång kommer dom?

Svar: Hur lång tid det tar innan domen meddelas efter en rättegång är olika. Vid vissa förhandlingar lämnas dom redan i slutet av rättegången, samma dag. I de flesta fall brukar dom meddelas efter ca två veckor. Om du är tilltalad eller målsägare med ett skadeståndsanspråk får du domen hemskickad.

Är rättegången offentlig?

Principen om offentlighet vid rättegång betyder att rättegångar och rättegångshandlingar i huvudsak är offentliga. Detta innebär att allmänheten har rätt att närvara vid en offentlig rättegång och ta del av offentliga rättegångshandlingar, om det inte finns andra omständigheter som begränsar utlämnandet av dem.

Rättegång

Rättegång

Misshandel på krogen? Ett mål i tingsrätten.

Lämna en kommentar