Vad är representation?

Vad klassas som representation?

Utgifter för representation kan avse utgifter för mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter och liknande. Det kan också vara fråga om indirekta utgifter för representation såsom utgifter för underhåll och löner samt för andra utgifter för t.

Vilka regler gäller vid representation?

Hur mycket får representation dras av med? För enklare förtäring så får avdrag göras på högst 60 kronor per tillfälle och person. För andra utgifter såsom teaterbesök, greenfee och/eller personalfester får avdrag göras med högst 180 kronor per person och tillfälle.

Vilka representationer är avdragsgilla?

Vilken typ av representation är avdragsgill? – Mat och dryck i enklare form är det enda som är avdragsgillt: till exempel te, kaffe, kakor, smörgåsar eller alkoholfri dryck. Notan får som mest vara på 60 kronor per person.

Hur räknar man ut representation?

Beräkna avdrag med schablon

Enligt schablonen får du avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person. Dessutom ska debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle.

Vad är en Representationsgåva?

För att räknas som en avdragsgill representationsgåva krävs ett omedelbart samband med verksamheten, t ex uppvaktning av en kund i samband med att kunden öppnar en ny filial eller har ett jubileum. Det kan även vara en gåva i samband med en affärsuppgörelse, som t ex en chokladkartong, fruktkorg eller blomsteruppsats.

Är kundevent avdragsgillt?

Marknadsföring eller representation

Om ett företags utgifter för kundevent kan räknas som marknadsföring är hela beloppet fullt avdragsgillt. Det kräver i regel att aktiviteten riktar sig mot en obestämd krets av personer som kan anses vara potentiella kunder.

Vad menas med ej avdragsgill representation?

Representation som ersätter en måltid (t. ex. lunch eller middag) är inte längre avdragsgill. Momsen får du däremot fortfarande bokföra på representationsmåltider på upp till 300 kr per person, oavsett vilket dryck som ingår.

Hur mycket är avdragsgillt vid personalfest?

Moms och avdrag för kostnader

Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år. Arbetsgivare får göra avdrag för kringkostnader vid ett julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester. Avdrag för kostnader för mat och dryck medges bara för enklare förtäring.

Vad gäller vid extern representation?

Vad är extern representation?
  • Måltider, teaterbesök, golfspel etc. i anslutning till affärsförhandlingar.
  • Det kan även vara representation i PR-syfte som jubileer och invigningar.
  • Representationsgåvor är ytterligare exempel på avdragsgill extern representation, för vilka avdrag medges med 300 kr exkl. moms.

Hur bokföra Konferenskostnad?

Kostnader för konferenser och konferensresor klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69. Kostnader för extern representation klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som representationskostnader i kontogrupp 60.

Hur bokförs fika?

Fika till anställda

Fika räknas som en skattefri personalförmån och du bokför kostnaden på konto 7699 Övriga personalkostnader.

Är arbetslunch avdragsgill?

När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. Det som kan ätas och drickas anses vara en typ av kost. En måltid i skatterättslig mening innebär oftast frukost, lunch och middag. Även bufféer kan komma att klassas som en måltid.

Hur mycket får man representera för?

Enligt schablonen får du avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person. Dessutom ska debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle.

Hur bokför man restaurangbesök?

Avdragsrätten för representationsmåltider som lunch, middag och annan förtäring slopades 1 januari 2017. Detta innebär att själva kostnaden för sådan typ av representation alltid bokförs som en ej avdragsgill kostnad.

Hur många personalfester per år?

Två avdragsgilla personalfester per år

För arbetsgivaren är två personalfester per år skattemässigt avdragsgilla. Vid dessa två fester får företaget avdrag för kringkostnader, till exempel lokalhyra, utgifter för musikunderhållning, nöjesaktivitet eller uppträdande, med högst 180 kr plus moms per person.

Representation

Avdragsgill representation – vad är det? Tholin svarar

What is Representation and Does It Matter?

Lämna en kommentar