Vad är röntgen?

När gör man röntgenundersökning?

Röntgen är en vanlig undersökning för att diagnostisera cancer. I regel krävs inga särskilda förberedelser och undersökningen är inte smärtsam. Kontrastmedel används när man vill avbilda kroppens hålrum, som i mag-tarmkanalen och urinvägarna.

Vilka olika typer av röntgen finns det?

Bildundersökningar och röntgen
  • Angiografi. Angiografi är en röntgenundersökning som görs för att ta reda på om det finns förändringar eller sjukdomar i blodkärlen. …
  • Bedömning av skelettmognaden. …
  • Bentäthetsmätning. …
  • Datortomografi. …
  • Hjärtskintigrafi – isotopundersökning av hjärtat. …
  • Kranskärlsröntgen. …
  • Lungröntgen. …
  • Mammografi.

Vad är speciellt med röntgenstrålning?

Röntgenstrålning är en sorts elektromagnetisk strålning som lätt passerar genom människokroppen. Den har dock lättare för att passera genom vävnader än genom benen. Innan 1895 kunde läkarna bara ställa diagnos utifrån patienternas egna berättelser.

Hur får man röntgen?

En röntgenundersökning kan vara till stor nytta för att ställa diagnos och behandla olika skador och sjukdomar. Du behöver en remiss för att skelettet undersökt med röntgen. Remissen skrivs oftast av en läkare på en vårdcentral eller på ett sjukhus.

Kan man röntga utan remiss?

Du behöver få en remiss för att få genomgå en röntgen av lungorna. Remissen skrivs oftast av en läkare på en vårdcentral eller på ett sjukhus.

Vad gör man på nuklearmedicin?

Vid nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar tillför man kroppen ett radioaktivt spårämne, oftast via ett blodkärl. Detta spårämne tas upp av specifika celler/organ. Med en PET-kamera eller gammakamera kan man sedan studera hur spårämnet fördelar sig i kroppen eller hur organen fungerar.

Hur många olika röntgen finns det?

Vi erbjuder undersökningar med datortomografi, konventionell röntgen, magnetkamera (både tunnelformad och öppen modell för den som har svårt att vistas i trånga utrymmen), ultraljud , bentäthetsmätning och mammografi.

Vad är skillnaden mellan CT och MR?

Datortomografen använder röntgenstrålar för att få fram bilden. Magnetkameran utnyttjar magnetfält och radiovågor. Båda apparaterna är kopplade till datorer som framställer bilderna av hjärnan en bildskärm.

Vad kan man se på CT buk?

Röntgenläkaren använder då en dosa som sveps över buken. Då kan man översiktligt se levern, gallvägar och bukspottkörteln. Vid datortomografiundersökning eller skiktröntgen avbildas kroppen i tunna skikt.. Vid undersökningen kommer du att ligga på en brits som långsamt passerar genom en kort cylinder där kameran finns.

Hur farligt är det med röntgen?

Risken med röntgenundersökningar är mycket liten. Röntgen är visserligen en typ av strålning som kan skada cellerna. Det kan göra att cancer uppstår efter många år eller årtionden. Men det är sällsynt.

Varför fungerar röntgenstrålning?

När en röntgenapparat skickar strålar genom människokroppen och ut på en film, absorberar ben, fett, muskler och annan vävnad strålarna i olika grad. Därmed kommer det att på filmen framträda en bild av kroppens inre. Benens kalk absorberar röntgenstrålarna bäst och blir därför ljusa på röntgenbilden.

Vad är det för strålning i röntgen?

Röntgenstrålning är ett samlingsnamn för elektromagnetisk strålning med våglängder mellan ca 0,01 och 50 nanometer. Det betyder att de kortaste våglängderna kan ingå i gammastrålning och de längsta i ultraviolett.

Kan man beställa röntgen själv?

Med egen vårdbegäran kan du själv skicka in en remiss till specialistmottagningarna i länet (gäller ej specialisttandvården). Du kan antingen logga in på 1177.se för att använda e-tjänsterna eller fylla i en pappersblankett.

Hur mycket kostar det att röntga sig?

Inte många känner till att en vanlig röntgenundersökning av exempelvis ryggen kostar mellan 800 och 1 500 kr, en magnetröntgenundersökning av samma område cirka 4 000 kr.

Kan man kräva en röntgen?

Egen vårdbegäran går inte att använda vid undersökningar som till exempel röntgen och laboratorieprover. Vid sådan vård måste du ha en remiss från läkare. För att få veta hur en mottagning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot egen vårdbegäran kan du läsa presentationen av mottagningen här på webbplatsen.

Vad händer på röntgen? – frågor och svar om röntgen

Vad är röntgen? Professor i medicinsk radiologi Peter Aspelin

Så här går en MR-undersökning till

Lämna en kommentar