Vad är samtyckeslagen?

Enligt den nya lagen innebär en våldtäkt att ett samlag, eller annan jämförbar handling, genomförs med någon som inte frivilligt går med på detta. Men att avgöra frivillighet är inte helt lätt. – Många var kritiska mot att lagen skulle bli för diffus.

Vad har Samtyckeslagen lett till?

Den nya samtyckeslagen som trädde i kraft den 1:a Juli år 2018 har nu funnits i ca två år. Lagen i fråga innebär, förenklat, att sex ska vara frivilligt och om så inte är fallet så är det olagligt. Lagen innebar även att fler sexuella handlingar blev olagliga samt att straffen skärptes.

Vad innebär ett samtycke?

Samtycke handlar om ett ansvar i att vara uppmärksam på om den eller de som deltar i en sexuell situation med dig, vill ha sex. Detta gäller även om någon först vill ha sex, men sen ångrar sig, eller kanske vill ha sex på ett sätt men inte ett annat.

När kom Samtyckeslagen?

Frivillighet är grunden för ”samtyckeslagen

I och med lagändringen som trädde i kraft första juli 2018, ofta kallad samtyckeslagen, är principen att sex ska vara frivilligt grunden för den svenska sexualbrottslagstiftningen.

Hur kom Samtyckeslagen till?

Samtyckeslagen slog fast att det är förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill. Den nya lagen kom efter år av kamp och demonstrationer, debatter och politiskt arbete, i slutfasen med Metoo-vittnesmål som bränsle. Herrarna i hagen skriade i vanlig ordning.

Har Samtyckeslagen lett till fler fällande domar?

Antalet fällande domar ökade från 190 domar 2017 till 333 domar 2019, en ökning med 75 procent. Lagändringen har alltså gett effekt, enligt Brå. – Det viktigaste resultatet är att vi har kunnat se att den nya lagen har fått så stort genomslag och gett så många fler fällande domar.

Hur var det innan Samtyckeslagen?

MEN tidigare var lagen utformad på ett sätt som innebar att om någon skulle kunna straffas för att ha haft sex med någon utan samtycke har det krävts att man utövat någon form av våld.

Kan man samtycka till misshandel?

Man kan alltså säga att det i allmänhet gäller att samtycke till ringa misshandel är försvarligt, medan samtycke till grov misshandel inte är försvarligt. Vid misshandel av normalgraden är det omständigheterna i det enskilda fallet som måste beaktas för att avgöra när något kan vara försvarligt.

Vad ska ett samtycke innehålla?

Informera tydligt om vad som gäller

vem som begär samtycke, alltså vilka ni är. vilken typ av personuppgifter ni tänker behandla. i vilket syfte ni vill använda personuppgifterna (är det fler än ett syfte, beskriv vart och ett)

Vad gäller vid samtycke?

Det finns inga regler som säger hur ett samtycke ska vara utformat. Det behöver till exempel inte vara skriftligt. Det viktiga är att personen som ska samtycka förstår vad den aktuella åtgärden innebär och kan ge uttryck för ett ställningstagande kring åtgärden.

När träder Samtyckeslagen i kraft?

Samtyckeslagen har tidigare fått kritik av lagrådet då de ansåg att lagen hänger för mycket på vad den enskilda domaren i olika fall kommer fram till, men lagen gick ändå igenom i riksdagen. Den nya lagen träder i kraft 1 juli i år.

Vad säger Samtyckeslagen och när kom den till?

Från 1 juli 2018 börjar den nya sexualbrottslagstiftningen att gälla. Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Enligt lagen blir det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta.

Hur ändrades lagen den 1 juli 2018?

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen när det gäller våldtäkt, så att lagen nu bygger på avsaknad av frivillighet istället för förekomst av våld, hot eller en särskilt utsatt situation.

Fatta förklarar samtyckeslagen

Vad är samtyckeslagen?

Fatta förklarar sexuellt våld

Lämna en kommentar