Vad är scrum?

Vad menas med Scrum?

Kort sagt är scrum en metodik för systemutveckling. Scrum uppfanns under 1990-talet och är idag en etablerad metodik för systemutveckling som används över hela världen. En fördel med scrum är fokuseringen på affärsnytta och möjligheten att förändra projektet på ett strukturerat sätt.

Är Scrum agilt?

Scrum är ett ramverk för att organisera sig och arbeta med agil systemutveckling. Ett arbetssätt som är till för att vi ska kunna ta itu med komplexa utmaningar och samtidigt kreativt och produktivt skapa tjänster som ger största möjliga nytta och värde.

Vad använder man en Scrum Board till?

Scrum är tänkt att kunna användas i projekt som utvecklar komplexa produkter men den är samtidigt främst rekommenderad att användas i små företag (Schwaber, 2004).

Vad är Scrum projektledning?

Projektledning i Scrum är den Agila utvecklingsprocessen som idag mestadels används i IT-branschen vid systemutveckling. Scrum-modellen tillåter projektet att utvecklas via en serie av iterationer som kallas sprintar.

Vad innebär det att arbeta agilt?

Agilt betyder lättrörligt och det är precis vad agila arbetsprocesser är. Agilt ledarskap handlar mer om att skapa förutsättningar för dina medarbetare – än att bestämma. Teamen styr processen, men jobbar mot ett gemensamt definierat slutmål med flera delmål på vägen.

Vad är en Scrum tavla?

Scrum är ett av flera ramverk som implementerar det Agila tankesättet. Ramverket är lättviktigt och lätt att förstå. Arbetet är uppdelat i korta iterationer, s.k. Sprintar. Människorna inom ett Scrumteam är uppdelade i tre roller: Produktägare, Scrum Master och Utvecklingsteam.

Är Scrum en metod?

AGILA BEGREPP Den mest kända och mest använda agila metoden är Scrum. Det är en metod för att utveckla och underhålla komplexa produkter. Scrum är främst fokuserad på mjukvaruutveckling och har i princip sett lika ut sedan den formaliserades i ett regelverk 1995.

Vad är Sprintplanering?

Vad är sprintplanering? Sprintplanering, ibland kallad agil sprintplanering, är ett sätt för team att agera snabbt, skapa utan dröjsmål och leverera regelbundet. Det är en typ av projekthantering som ofta används av produkt- eller ingenjörsteam, där hela teamet samordnar sitt arbete i sprintar på en eller två veckor.

Vad är en agil coach?

Jobbet som agil coach innebär att du kombinerar coachning och mentorskap för att hjälpa ett team, företag eller organisation att fungera bättre. Du arbetar i första hand med att leda teamet eller organisationen att nå uppsatta mål.

Vem håller i Sprintplanering?

Sprintplaneringen är tidsbegränsad till maximalt åtta timmar för en enmånadssprint. För kortare sprintar är aktiviteten vanligtvis kortare. Scrummästaren ser till att aktiviteten äger rum och att deltagarna förstår dess syfte. Scrummästaren lär scrumteamet att hålla planeringen inom tidsramen.

När passar Scrum?

Agile Scrum fungerar för projekt som passar för sprintar på en till två veckor. Agile Scrum-metoden ger dig och ditt team möjlighet att dela ansvar med varandra under projektets hela livscykel.

Vad är skillnaden mellan Scrum och Kanban?

Kanban kan i grund och botten användas för att visualisera och förbättra arbetsflödet, oavsett vilken metod som används för att utföra arbetet. Scrum är en iterativ och inkrementell arbetsmetod som ger ett mycket föreskrivande sätt som arbete utförs på.

Vad är en agil projektledare?

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett effektivare sätt. Genom att låta projektet leverera en del i taget kan vi göra snabba förändringar när så krävs. Fördelarna är många, oavsett tillämpningsområdet för dina projekt.

Vilka agila metoder finns det?

Några exempel på olika agila metoder som kan nämnas är Scrum, Lean Software Development, DSDM och XP där den vanligaste i nuläget är Scrum. Ordet Agile kommer från engelskan och betyder lättrörlig eller vig.

Vad är en Project Manager?

Projektstyrning eller projektledning (engelska: project management) är det praktiska arbetet som uträttas av någon ledare vid styrning av ett projekt. De som ägnar sig åt projektstyrning använder ofta en eller annan projektstyrningsmodell (metod).

Introduction to Scrum – 7 Minutes

What is Scrum? | Agile

Scrum in under 5 minutes

Lämna en kommentar