Vad är stalking?

Vad menas med stalkning? Med begreppet stalkning, eller olaga förföljelse, menas att någon systematiskt förföljer och kartlägger den utsatta personen. (Stalkning benämns ibland med det engelska ordet stalking, men vi använder det försvenskade ordet stalkning.)

Vart går gränsen för stalking?

Vad definieras som stalking? – Definitionen av stalking är upprepade kontaktförsök eller handlingar mot den utsattas vilja som skapar oro eller rädsla. Om en person försöker skapa kontakt fast man ihärdigt sagt nej och det skapar oro, då har man drabbats av en stalker, förklarar Susanne.

Vad är stalkning för brott?

Stalkning är ett vidare begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som inte är brott enligt svensk lag. Med stalkning menas även att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen.

Vad ska man göra om någon Stalkar en?

För att anmäla stalkning/olaga förföljelse ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Du kan även besöka närmaste polisstation och upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du omedelbart ringa 112.

När blev stalking olagligt?

I samband med att lagen infördes ersattes även den tidigare termen besöksförbud med kontaktförbud, från och med den 1 oktober 2011. Brottet finns infört i 4 kap. 4 b § brottsbalken. Den amerikanska delstaten Kalifornien kriminaliserade stalking 1990 och därefter har flera andra jurisdiktioner följt efter.

Hur vet man att man är förföljd?

När du har vanföreställningar uppfattar du din omvärld annorlunda. Du kan till exempel känna dig förföljd eller övervakad fast det är ingen annan som uppfattar det så. Du kan känna dig utvald och speciell och tro att du har superkrafter. Det är också vanligt att du känner dig hotad och utsatt för något skadligt.

Är det brottsligt att trakassera?

Trakasserierna blir ett brott om någon kränker dig på ett sätt som kan kopplas till diskrimineringsgrunderna. Andra slags trakasserier kan falla under andra brottsrubriceringar, som olaga förföljelse eller fridskränkning. Men sexuella trakasserier är ett särskilt brott enligt diskrimineringslagstiftningen.

Kan man anmäla stalkning?

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112. Många brott kan anmälas via e-tjänster.

Kan man rådfråga polisen?

Ring alltid 112 vid pågående brott. Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott som inte kan anmälas via e-tjänst.

Är det olagligt att stalka någon på internet?

I Sverige skiljer vi inte på fysisk stalking eller stalking på internet. Båda är ett brott och kallas olaga förföljelse. Stalking på internet innebär att förövaren använder internet och sociala medier för att förfölja, kontakta och kartlägga dig som utsätts.

Vad är straffet för stalking?

Straffskala. Det maximala straffet för stalkning är fängelse i högst fyra år.

Är det olagligt att följa efter någon?

7 § BrB föreligger ofredande om någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Exempel på vad som kan utgöra ofredande är att allvarligt skrämma eller störa någon på ett påträngande sätt eller att följa efter någon annan under en viss tid.

STALKNING? OLAGA FÖRFÖLJELSE!

De fem stalker-typerna│Stalkers │ORU Talks

MIN STALKER | STORYTIME

Lämna en kommentar