Vad är studieteknik?

Studieteknik innebär är hur man studerar. Att förbättra sin studieteknik innebär att man lär sig knep för att underlätta studierna, till exempel olika läsförmågor, minnestekniker, planering osv.

Hur får man en bra studieteknik?

Men hur gör man för att hitta den bästa studietekniken? Det finns massor av olika studietekniker att ta till. Det viktigaste är att du hittar den som fungerar bäst för dig.

Hermods studieteknik tips
 1. Bestäm tid och plats. …
 2. Sätt upp delmål. …
 3. Stäng av dig från omvärlden. …
 4. Var nöjd med ”good enough” …
 5. Ta pauser. …
 6. Läs högt.

Vilken tid är bäst att plugga?

Låt oss gräva lite djupare i när på dygnet du skulle kunna planera in dina studiepass. Att till exempel plugga några minuter innan sängdags gör att vi lättare kommer ihåg kunskapen när vi vaknar dagen efter.

Vilken studieteknik passar mig?

För de flesta av oss passar det bättre att förstå helheten innan man går in på detaljerna. Börja därför med att läsa förord, inledning, innehållsförteckning eller de sammanfattningar som oftast finns i slutet på varje kapitel. Bläddra sedan igenom boken för att få en helhetsbild av innehållet.

Hur man pluggar snabbt?

Nedan följer 9 tips som gör att du kommer kunna plugga bättre!
 1. Plugga effektivare genom att skapa rätt atmosfär. …
 2. Organisera ditt pluggande och gör ett veckoschema. …
 3. Sätt upp delmål när du studerar. …
 4. Börja läsa kurslitteraturen tidigare. …
 5. Förbered dig inför föreläsningar. …
 6. Ta pauser när du pluggar. …
 7. Lär dig mer genom att repetera.
29 mars 2017

Hur kommer du att lägga upp dina studier för att nå ditt Betygsmål?

5 steg för att uppnå flow i dina studier
 1. Börja med varför du pluggar. …
 2. Sätt upp tydliga och konkreta mål. …
 3. Skapa en utmaning som är i linje med din kompetensnivå …
 4. Sätt undan en tid och förbered dig inför sessionen. …
 5. Fokusera och ta bort distraktioner. …
 6. Släpp taget och njut av pluggandet.

Hur gör du för att minnas det du har läst?

Tomas tips för att komma ihåg det du läser
 1. Börja i tid, det är bättre med en timma om dagen i 10 dagar – än 10 timmar en dag. Det krävs tid för hjärnan att sätta samman ny information till mönster; till förståelse. …
 2. Använd mobilen för att repetera. …
 3. Lita på din hjärna. …
 4. Plugga 50 minuters pass i lugn och ro.
12 okt. 2021

Hur ofta ska man ta paus när man pluggar?

Ett vanligt fel är att sitta för länge framför böckerna utan paus. Det är mycket bättre att plugga fokuserat i 45 minuter och ta 15 minuters paus än att göra det halvdant i 3 timmar. När du tar paus är det viktigt att du rör på dig, tar något att äta och dricka och tänker på något annat.

Vilket stöd behöver jag för att nå framgång med mina studier eller på min arbetsplats?

När du skaffar en pluggmentor får du plötsligt en person att diskutera ditt studieliv med som varken är förälder, vän eller kurskollega. En stor del av poängen med att ha en studiementor är möjligheten att få ett extra stöd i sin studievardagen.

Vilka arbetssätt har fungerat bra för dig vid tidigare studier?

Gör en planering dag för dag eller vecka för vecka, lägg in provdatum och inlämningar för god framförhållning. Pluggar du ensam? Planera in avstämningar med någon kompis som läser samma ämnen som du. Genom att diskutera det du läst med dina studiekamrater får du nya perspektiv och infallsvinklar.

Vilken är den bästa Studietekniken?

Målet med en bra studieteknik är i princip två saker: Man är effektiv i sitt studerande: När man pluggar eller är på en lektion/föreläsning är man fokuserad och utnyttjar tiden, och får ut något av det. Man har kontroll och slipper stress: Att plugga stenhårt dagen innan ett prov är metod som sällan lönar sig.

Hur planerar du att arbeta med kursen till exempel när kommer du att studera var hur kommer du att lägga upp studierna ?)?

Om du till exempel ska planera dina studier i en kurs så kan du tänka och planera utifrån följande: Orienteringstid – vad handlar kursen om, läs kursplanen och gå igenom litteraturlistan, läs kursanvisningar på Ping-pong, skaffa dig den litteratur som ingår.

Hur strukturerar man sina studier?

– Gör en översiktlig veckoplanering innan kursen/kurserna startar.

Öva dig på att vara strukturerad
 1. Varje fredag schemalägger hon det som ska läsas och skrivas den kommande veckan, samt andra aktiviteter som tar tid i anspråk.
 2. Långt innan en kurs startar skaffar hon sig tillgång till litteraturen.
16 apr. 2019

Är det bra att plugga på kvällen?

Studieteknik 1: Plugga strax innan läggdags

Genom att plugga några minuter som det sista du gör innan läggdags, är chanserna goda att din hjärna fokuserar på att bearbeta just det du vill lära dig. Däremot vill du undvika att plugga något som gör dig stressad — det kan ge dig sämre sömnkvalitet.

Hur många timmar per dag ska man plugga?

Om du är effektiv kan 4 timmar per dag vara tillräckligt, men det kan behövas mer i vissa perioder. Det finns tre faktorer som avgör hur mycket du behöver plugga varje vecka, hur effektiv du är när du studerar, hur svårt du har för skolan och vilka betyg du satsar på.

Är det svårt att plugga?

Organisera alla filer/böcker/artiklar som du behöver innan du börjar plugga. Organisera ditt skrivbord om du pluggar hemma så att det inte finns något som distraherar dig på bordet. Ha mobilen på flygplansläge eller på stör ej. Det bästa är om du inte har mobilen i närheten överhuvudtaget.

Plugga effektivt!

Studieteknik – Inledning

Studieteknik: 3 Steg Till Smartare Plugg

Lämna en kommentar