Vad är svenska 3?

I kursen Svenska 3 fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du lär dig att bli en bättre talare, skribent och språkanalytiker. I kursen kommer du bland annat arbeta med retorik, textanalys och källgranskning. Du får även kunskaper inom språkhistoria och litteraturvetenskap.

Vad motsvarar svenska 3?

Svenska 3 eller Svenska B

Du uppfyller behörigheten genom komvuxkursen Svenska B eller Svenska som andraspråk B, om kursen är daterad senast 30 juni 2013. Observera att Svenska 2 inte ger grundläggande behörighet i svenska.

Är svenska 3 samma som svenska C?

För Svenska 3 finns ingen motsvarande kurs. Svenska C ersätter inte. För den som senast den 1 juli 2020 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig.

Vad behöver man svenska 3 till?

En gymnasieexamen har du utan att ha behövt läsa svenska 3 om du gått ett yrkesprogram men för att få en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program behöver man svenska 3. Så du behöver alltså läsa svenska 3 och få en gymnasieexamen innan du kan påbörja en eftergymnasial utbildning. Hitta en utbildning!

Varför är svenska 3 obligatoriskt?

Du har grundläggande behörighet om du har godkänt i minst 2250 av 2500 gymnasiepoäng, ett godkänt gymnasiearbete samt godkänt i svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1. Du behöver alltså svenska 3 också.

Vad motsvarar svenska A och B?

Svenska A motsvarar svenska 1. Svenska B motsvarar svenska 2. Men Svenska C motsvara inte svenska 3…

Vad är svenska 2 och 3?

Kurser i ämnet

Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2. Litteratur, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1.

Vad motsvarar svenska C?

Numera består betygsskalan av A, B, C, D, E och F istället för av MVG, VG, G och IG. Betyget A motsvarar MVG, C motsvarar VG, E motsvarar G och F motsvarar IG. Betyget B ligger mittemellan VG och MVG medan D ligger mittemellan G och VG.

Kan man läsa svenska 3 direkt?

även om det är alternativet 1 som gäller för dig och du behöver Endast godkänt betyg i svenska eller i SAS 3, då kan inte någon annan än just din folkhögskola svara på om det på din folkhögskola går att endast läsa svenska 3 eller SAS 3… detta pga varje folkhögskola är som ett eget litet företag som själv organiserar …

Måste man läsa svenska 2 innan svenska 3?

Du behöver svenska 3 som ingår i grundläggande behörighet. Det som menas är att ibland kan det vara någon som inte har läst till exempel svenska 2 men har läst svenska 3. Svenska 3 förutsätter att man har kunskaperna från svenska 2 och därför kan man då räknas som behörig.

Måste man ha svenska 3 för gymnasieexamen?

Högskoleförberedande program – gymnasieexamen

Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk (SAS*) 1, 2 och 3. Godkända betyg i Engelska 5 och 6. Godkänt betyg i Matematik 1.

Kan man läsa svenska 2 och 3 samtidigt?

Ett annat alternativ är att du går över till komvux efter åk3 på gymnasiet och läser svenska som andrasrpåk 3 på komvux (på heltid läser du den kursen på fem veckor). Det är annars inte omöjligt att du kan bli klar med steg 2 och 3 i svenska – under nästa läsår.

Är svenska 2 obligatoriskt?

Skolämnet svenska i den svenska gymnasieskolan är indelat i kurserna 1, 2, och 3. Alla tre kurserna är obligatoriska på samtliga högskoleförberedande program och krävs för grundläggande behörighet till högskolan.

PM – inför nationella proven i svenska 3 och svenska som andraspråk 3. + Vad är PM?

Att skriva PM

Att skriva PM – läsa (inför NP Sv3)

Lämna en kommentar