Vad är tensider?

Vad innebär tensider?

En tensid är ett ämne som består av två delar; ett hydrofilt huvud och en hydrofob svans. Hydrofil betyder vattenälskande och denna del av tensidmolekylen drar sig in mot vattnet i bubblan. Tensiden säker ytpänningen, vilket gör det möjligt för såpbubblan att hålla ihop.

Hur farligt är tensider?

Tensider är oftast inte giftiga men kan torka ur huden och ge eksem. Rengöringsmedel som har ett pH under 7 innehåller någon form av syra och kan vara frätande men tar bort kalkavlagringar, rost och metallutfällningar.

Vart finns tensider?

I tvål och såpa finns ämnen som kallas för tensider. De minskar vattnets ytspänning så att det kan skumma. Tensiderna består av molekyler som har ett ”huvud” som trivs i vatten och en ”svans” som trivs i fett. Svansarna sätter sig på smutspartiklarna, som ofta består av fett, medan huvuden riktar sig utåt.

Vilken uppgift har tensider?

Tensiderna bildar miceller som kan lösa upp den feta smutsen. Micellerna kan sedan sköljas bort och vi blir av med smutsen. På hårstrået eller tyget kan det finnas kvar ett skyddande lager av tensider som gör att smutsen inte sätter sig på ytan igen. Tensiderna är verksamma upp till en viss koncentration, en maxgräns.

Är tensider farligt för miljön?

Tensider/ytaktiva ämnen används i kosmetiska produkter och många tensider är giftiga för vattenlevande organismer. Det är därför relevant att säkra att de inte ansamlas i miljön.

Hur påverkar tensider växter?

Tensiders ytaktiva egenskaper påverkar kontaktytorna mellan vattnet och känsliga delar på organismerna såsom gälar, hud och tarm. Resultatet av tensidernas påverkan kan bli problem för växter att suga upp vatten i sina kapillärer, och nedsättning av gälarnas funktion hos fiskar.

Vad gör tensider i diskmedel?

Tvättmedel, allrengöringsmedel, diskmedel – alla innehåller de ämnen som kallas tensider eller ytaktiva ämnen. De minskar ytspänningen mellan vatten och fett (flytande olja eller fast fett) så att dessa kan blandas, vattnet kan ta tag i fettet och sedan tvätta bort det.

Är nonjontensider farligt?

nonjontensider är irriterande för slemhinnor, men är inte giftiga på annat sätt. De kan ge sveda i mun och svalg, samt illamående och kräkningar vid nedsväljning. Får man i sig stora mängder kan de skumma, då är det stor risk att man drar ner skummet i luftvägarna.

Vad tar bort ytspänning?

Genom att droppa i lite diskmedel spricker ytspänningen och kanel följer med den spruckna hinnan ut mot glasets kanter. Diskmedlet tar alltså bort vattenmolekylernas krafter och ytspänningen upphör.

Vad består Tvålmassa av?

Glycerin är ett ämne som naturligt skapas vid förtvålningsprocessen och finns kvar i naturtvål. Glycerin är en fuktbindare och bidrar till att tvålen blir återfuktande. När sedan tvålmassan är skapad tillsätts extra fetter, kallat överfettning för att få en extra återfuktande och härlig tvål.

Vad är enzymer i tvättmedel?

Exempel på enzymer som används i tvättmedel är proteas som löser upp proteinhaltiga fläckar (blod och gräs), lipas tar hand om fetthaltiga fläckar (smör och läppstift) och amylas verkar på stärkelserika fläckar (potatis och choklad). Enzymer är lättnedbrytbara, men fungerar inte ihop med ylle och silke.

Hur kan man bli ren av tvål?

Fingervarmt vatten är heller inte tillräckligt varmt för att döda alla bakterier. Tvål bryter upp smutsen i oljedroppar som sedan kan sköljas bort.

Varför måste tvättmedel ibland innehålla enzymer?

Enzymer finns som vi vet även i många tvättmedel där de har till uppgift att bryta ner olika typer av smuts som t. ex. proteiner (äggviteämnen).

What are Surfactants?

What are Surfactants?

Lika löser lika (gammal)

Lämna en kommentar