Vad är tobiasregistret?

Vad innebär det att vara med i tobiasregistret?

Vad är Tobiasregistret? Tobiasregistret är det svenska registret för givare av blodstamceller. Registret startades 1992 av föräldrarna till Tobias Storch som avled 17 år gammal i väntan på stamceller. Tobiasregistret matchar patient med lämplig givare i Sverige eller utomlands.

Vad innebär det att vara Stamcellsdonator?

Stamceller är omogna celler som finns i benmärgen och som kan utvecklas till celler med olika funktioner. De kan bilda vita och röda blodkroppar samt blodplättar. Vid en transplantation letar sig stamcellerna in i benmärgen för att bilda nya friska blodceller.

Hur går en Blodstamcellstransplantation till?

Det går till så att blodet leds ut ur ena armen till en maskin, som utvinner stamcellerna ur blodet. Sedan leds blodet, utan stamceller, tillbaka in i din kropp igen. Ibland kan du behöva gå igenom proceduren två dagar i följd för att man ska kunna utvinna tillräckligt mycket stamceller.

Vad krävs för att gå med i tobiasregistret?

Det kostar inget att gå med i Tobiasregistret men för att bli godkänd skall du vara frisk, mellan 18-35 år, väga minst 50 kg, inte ha ett BMI över 40 och vara villig att donera till alla patienter oavsett var i världen de befinner sig .

Är det farligt att donera blodstamceller?

För din egen hälsas skull kan vi inte ta emot dig som donator i dessa fall. Skulle du behöva sövas till exempel, så är riskerna större vid övervikt. Och väger du mindre än 50 kg kan det vara svårt att få ut tillräckligt med blodstamceller ur din kropp.

Kan man se om man är med i tobiasregistret?

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller. Gå med idag, så kanske du kan rädda någons liv imorgon. Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller.

Kan barn donera benmärg?

I första hand söker man efter någon, ett syskon eller en person som anmält sig till donationsregister, som har samma HLA-typ som den som ska få stamceller. Om ingen sådan lämplig donator finns, kan ibland en släkting (syskon, förälder eller barn) som är till hälften lika vara donator.

När är man för gammal för att bli donator?

De flesta i Sverige har förutsättningar att bli donatorer av organ och vävnader. Det finns inga åldersgränser när det gäller myndiga personer. Även den som är omyndig kan från 15 år anmäla sig till donationsregistret utan samtycke från vårdnadshavare.

Vilka organ kan man donera när man lever?

De organ som kan doneras och transplanteras i Sverige är njure, lever, lunga, hjärta, bukspottkörtel och tunntarm. Njurar, och i enstaka fall del av lever, kan transplanteras både från avlidna och levande donatorer. I Sverige transplanteras drygt 800 organ och 1 300 vävnader per år.

Var sker Hematopoes?

Blodcellerna i vår kropp utvecklas i benmärgen. Därifrån tar de sig sedan ut i blodkärlen. I blodet mognar blodcellerna ännu mer. Denna process kallas för hematopoes.

Hur ont gör det att donera stamceller?

Vid perifer stamcellsdonation injiceras en tillväxtfaktor i tre dagar före donationen. Tillväxtfaktorn får benmärgen att överproducera stamceller, vilket gör det trångt i benmärgen. Obehag upplevs i form av huvudvärk, ”influensaont” och ont i ryggslutet. På plats inför donationen sätts en nål i varje armveck.

Vad gör min benmärg?

Benmärgen producerar normalt mogna röda blodkroppar och hemoglobinet i dessa celler transporterar syre till vävnaderna i kroppen. Andelen röda blodkroppar i den totala blod- volymen mäts som B-hemoglobin (Hb).

Hur många överlever stamcellstransplantation?

Behandlingen används framför allt vid akuta leukemier, men med åren har fler diagnoser blivit aktuella för behandlingen. På 1960-talet avled patienter med diagnosen akut myeloisk leukemi inom några veckor eller månader. I dag blir runt 60 procent botade.

Kan man donera organ om man har cancer?

En givare måste vara död vilket betyder att hjärnfunktionerna oåterkalleligt har upphört. Skallskada eller intrakraniell blödning kan leda till hjärndöd. Människor som under sin livstid lidit av vissa infektionssjukdomar (hepatit B, HIV) eller som haft en elakartad tumör (cancer) är inte lämpliga givare.

Tobiasregistret – Vad är blodstamceller?

Informationsfilm Tobiasregistret

Donatorfilm – Petter

Lämna en kommentar