Vad är vitamin d bra för?

Dvitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Brist på Dvitamin kan orsaka rakit. Dvitamin är ett av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av och vissa grupper kan därför behöva tillskott.

Vilka symtom vid D-vitaminbrist?

Dvitaminbrist (<25 nmol/L) ger ofta inga symtom men kan orsaka:
  • Svaghet och ibland värk i proximal muskulatur (myopati) som ofta är symmetriska och diffust lokaliserade från ländrygg, bäcken och lårben.
  • Det kan förekomma uttalad smärta och myopati med gångrubbning (ankgång)
18 sep. 2012

Vad händer i kroppen vid D-vitaminbrist?

Dvitamin är nödvändigt för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium och fosfor som är viktigt för utvecklingen av bland annat skelett och tänder. Uttalad Dvitaminbrist leder till brist på kalcium och fosfor. Sammantaget kan dessa brister orsaka exempelvis muskelsvaghet, stelhet, trötthet och nedstämdhet.

Vad händer om man äter för mycket vitamin D?

Johan Malm menar att det finns en överdriven rädsla för överdosering av Dvitamin. Det är helt omöjligt att bli D-vitaminförgiftad genom vanlig mat eller av att sola för mycket. – Med kosttillskott finns det en liten risk – men då ska man äta väldigt stora mängder under lång tid, säger han.

Kan D-vitamin ge biverkningar?

Dvitamin är inte skadligt.

Det finns dock övertygande stöd för att Dvitamin i måttliga doser (2 000–4 000 IU) är helt ofarligt och inte kan knytas till några särskilda biverkningar [4-6].

Är 5000 IE D-vitamin för mycket?

Dvitamin mäts i mikrogram (µg) eller Internationell Enhet (IE eller IU), så om du vill få i dig forskarnas rekommenderade dagsdos på 125 µg/dag motsvarar det 5000 IE. Är det inte farligt med höga doser Dvitamin? Om dagsdosen är under 250 µg/dag (motsvarar en solig dag) är det ofarligt.

Hur mycket D-vitamin per dag IE?

Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag på 300–400 IE Dvitamin (se faktaruta till höger). Flera forskare inom området anser dock att detta är för lågt och menar att rekommendationerna borde mer än tredubblas till minst 1000 IE per dag.

Hur många IE är 10 ug?

Rekommenderat dagligt intag för vuxna och barn i Sverige enligt livsmedelsverket är 400 internationella enheter (IE) per dygn vilket är samma sak som 10 µgram, även kallat mikrogram.

Kan D-vitamin vara skadligt?

Dvitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Brist på Dvitamin kan orsaka rakit. Dvitamin är ett av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av och vissa grupper kan därför behöva tillskott.

Kan man bli dålig i magen av D-vitamin?

Ett annat tips är också att ta tillskotten tillsammans med mat, vilket i detta fall är viktigt ändå eftersom Dvitamin behöver fett för fullgott upptag. Sen kan det vara bra att se över varför du har besvär med magen, så att du får ordning på den även av andra anledningar.

Kan man äta D-vitamin året runt?

– Ja, många behöver äta Dvitamin även på sommaren eftersom D-vitaminomvandlingen i vår hud är beroende av solexponering och alla inte får tillräckligt med sol för att täcka behovet, inte ens under sommaren, säger hon.

Allvarliga konsekvenser av D-vitaminbrist – så mycket behöver du äta – Malou Efter tio (TV4)

Så mycket D-vitamin ska du äta – Malou Efter tio (TV4)

Hur fungerar vitaminer? (Biologi) – Studi.se

Lämna en kommentar