Vad är yrkesutbildning?

Vad klassas som yrkesutbildning?

Yrkesutbildningar är kortare utbildningar som leder till en yrkestitel. Utbildningarna är oftast inte längre än ett par månader men kan vara allt från två veckor upp till ett par år, det beror helt på vilken yrkestitel man får i slutet och hur skolan som håller i utbildningen har valt att lägga upp innehållet.

Vad är skillnaden mellan yrkesutbildning och yrkeshögskola?

Skillnaden mellan YH-utbildning och yrkesutbildning

Distansinstitutet erbjuder yrkesutbildningar inom flera olika ämnesområden på distans. Yrkesutbildningarna är korta och ämnesfokuserade. Till skillnad från YH-utbildningar ger yrkesutbildningar ingen examen, utan ett diplom och/eller certifikat.

Vad är en YH-utbildning?

YHutbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YHutbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.

Vad är skillnaden på komvux och yrkeshögskola?

Yh-utbildning (Yrkeshögskola) är en eftergymnasial utbildning. De har alltså gymnasieexamen som krav för att man ska få gå YH. Du kan läsa om den här: https://www.studentum.se/om-utbildning/utbildningstyper/yrkeshogskola-2990. Yrkesvux/Program (Komvux) kan man gå om man inte har gått ut gymnasiet.

Vilken nivå är YH-utbildning?

En YHutbildning kan ligga antingen på nivå 5 (yrkeshögskoleexamen) eller 6 (kvalificerad yrkeshögskoleexamen). Som en jämförelse ligger gymnasieexamen på nivå 4 och examina från högskolan ligger på nivå 6, 7 och 8.

Vad är en eftergymnasial utbildning?

Eftergymnasial utbildning finns i flera former, bl. a. universitetsutbildning, YH-utbildning (yrkeshögskola), folkhögskoleutbildning eller privat yrkesutbildning. Här kan du läsa mer om de olika utbildningstyperna.

Är yrkeshögskola sämre än högskola?

Yrkeshögskolan En examen från Yrkeshögskolan leder snabbare till jobb än en kandidatexamen från högskolan och på fyra, fem års sikt är resultatet lika. Däremot ger kandidatexamen en bättre löneutveckling, visar en ny studie.

Varför yrkeshögskolan?

Vad är den största fördelen med yrkeshögskolan? – Jag upplever yrkeshögskolan som närmare arbetslivet och mer uppdaterad i kursinnehållet än universitetet. Andra stora fördelar är praktiken och det faktum att utbildningen är så kort som 2 år. Man får snabbt kontakter och kommer ut i arbete.

Vad är bäst högskola eller yrkeshögskola?

Sveriges bästa YH-utbildningar
 • Berghs School of Communication.
 • Consensus.
 • Campus Värnamo.
 • IT-Högskolan.
 • Yrkeshögskolan för hudvård och Spa.
 • Flygteknikcenter Ljungbyhed.
 • Nackademin.
 • Forshaga Akademin.
6 apr. 2020

Vem kan gå på yrkeshögskola?

Grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in särskilda förkunskaper.

Rätt att läsa upp behörighet
 • Vara över 20 år eller har avslutat en gymnasieutbildning.
 • Vara folkbokförd i Sverige.
 • Ha förutsättningar att kunna tillgodogöra dig undervisningen.

Vad är en utbildningsform?

En utbildning på universitet/högskola kan variera mycket i längd. Dess längd anges i så kallade högskolepoäng, där 30hp motsvarar en termins heltidsstudier. Ett års studier är alltså 60hp, och ett treårigt masterprogram är 180hp.

Är komvux och vuxenutbildning samma sak?

Komvux = kommunal vuxenutbildning och varje kommun ansvrar själv för sin komvux. Komvux kallas också ofta för Vuxenutbildningen och där kan man läsa kurser på grundskolenivå, gymnasial nivå och ibland också några kurser på eftergymnasial nivå, men det är ovanligt om komvux erbjuder läsa på eftergymnasial nivå.

Är yrkeshögskola gymnasienivå?

Yrkeshögskola (YH) är en helt annan skolform. De ger yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och är alltså inte ett alternativ om man vill läsa in behörighet från gymnasiet. Men vill ni kolla på YH-utbildningar kan ni göra det på Studentum.se.

Undersköterska YRKESUTBILDNING

Generalistutbildning vs Yrkesutbildning

Yrkesutbildning i olika skeden av karriären

Lämna en kommentar