Vad består en galax av?

Galaxer är enorma grupper av stjärnor. De flesta av de ljusa prickarna vi ser på natthimlen är stjärnor i vår egen galax, Vintergatan, men några är faktiskt galaxer som själva innehåller hundratals miljarder stjärnor. Det mest avlägsna objektet man kan se på natthimlen med ögat är Andromedagalaxen.

Vad är en galax enkelt?

En galax är en samling stjärnor som är bunden av gravitationen. Galaxer kategoriseras baserat på deras form i tre huvudgrupper: elliptisk, spiral eller oregelbunden. Termen galax härstammar från det grekiska ordet för mjölkiga galaxier , med hänvisning till vår egen galax, Vintergatan.

Vad finns i mitten av en galax?

Nu avslöjas flera okända samband mellan galaxerna och deras svarta hål. Det är väl ingen som kan tvivla längre – mitt i vår galax Vintergatan finns ett svart hål, som långsamt slukar allt som kommer i dess närhet. Runt om kretsar stjärnor med en hastighet av 9 000 kilometer i sekunden.

Vad är Vintergatan och vad består den av?

Man räknar med att det finns 200-400 miljarder stjärnor i Vintergatan. En av stjärnorna är solen, som befinner sig närmare periferin, ungefär 28 000 ljusår från centrum. Det ses som troligt att det i Vintergatans centrum finns ett supermassivt svart hål kring vilket galaxen roterar.

Hur bildas elliptiska galaxer?

Elliptiska galaxer bildas om molnet kollapsar långsamt med en mindre rotation, och det blir en snabb stjärnbildning. Elliptiska galaxer är runda eller ovala stjärnsystem, de största och minsta galaxerna är elliptiska. Spiralgalaxer är som en skiva med två eller flera armar.

Var är en galax?

En galax är ett gigantiskt system av stjärnor, stoft, mörk materia och gaser, och allt binds av gravitation. Galaxer har olika storlek – vår egen galax, Vintergatan, tillhör exempelvis de större galaxerna. Det finns uppskattningsvis omkring 100 miljarder stjärnor i vår galax.

Vad heter de olika galaxerna?

Galaxer
  • Andromedagalaxen.
  • Vintergatan.
  • Triangelgalaxen.
  • NGC 2812.
  • Messier 110.
  • Lilla magellanska molnet.
  • Le Gentilgalaxen.
  • Kasteroborous.

Hur många stjärnor finns det i Andromedagalaxen?

1 biljon

Hur många ljusår är det till Andromedagalaxen?

2 537 000 ljusår

Vad är stjärn?

En stjärna är en mycket stor och självlysande himlakropp av plasma. Den närmaste stjärnan sett från jorden är solen, vilken är källan till den allra största delen av energin på jorden.

Vad är Vintergatan ett typiskt exempel på?

Ett typiskt exempel är den s.k. vagnshjulsgalaxen. Det verkar som om en mindre galax har passerat rätt genom den, vilket lett till att en ringformad våg har lagt sig runt galaxens kärna. Ett exempel på en kollision som ännu inte har skett är Andromedagalaxen och Vintergatan.

Vad är Vintergatan för något?

Vintergatan är den galax som vårt solsystem och därmed jorden befinner sig i. Vintergatan innehåller 200–600 miljarder stjärnor, och alla de stjärnor vi kan se på himlen från jorden tillhör Vintergatan. Namnet kommer av det snövita bandet av stjärnor som syns över himlen under stärnklara nätter.

Vad heter stjärnbilderna?

Andromeda, Perseus, Cepheus, Cassiopeia, Orion. Dessa namn har funnits sedan antiken, liksom namn som Kusken, Vattumannen, Skytten, Björnvaktaren m. fl. Samma gäller även de större stjärnbilderna med djurnamn, som Stora Björnen, Stora Hunden, Lejonet, Väduren m.

Hur bildas spiralgalaxer?

En spiralgalax är en samling av ett relativt stort antal stjärnor (storleksordningen 10-100 miljarder), där majoriteten befinner sig i en flat diskusliknande skiva. Mitten av denna skiva är ofta mer eller mindre klotformig, och ytterkanterna består av en eller flera armar som är vindade runt centrum.

Hur skapades de första galaxerna?

Galaxernas ursprung var ett moln av Väte (H) och Helium (He) som började dra sig samman av gravitationen. Vilken typ av galax det blir bestäms av i vilken takt stjärnorna bildas.

Hur föds en galax?

Alla galaxer, inklusive vår, bildas på liknande sätt. När stjärnor föds ur gasmoln och kosmiskt stoft, börjar de att dra till sig varandra och rotera runt en punkt i rymden – deras gemensamma massacentrum. Fler och fler stjärnor dras närmare varandra och bildar gigantiska kluster.

What Galaxies are Made of | National Geographic

Vad är en galax?

What is a Galaxy?

Lämna en kommentar