Vad betyder antiken?

Antiken är en benämning för den period då Medelhavsområdet dominerades av grekisk och romersk kultur. Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under.

Vad är speciellt med antiken?

Under antiken formades det klassiska västerländska kulturarvet inom särskilt filosofi, konst, politik, astronomi och matematik. Kristendomen formades i stor utsträckning under senantiken och modern empirisk naturvetenskap uppstod endast långt senare.

Vad uppfanns under antiken?

Att naturen gick att förstå för människor och inte bara var något som gudarna kunde påverka. Detta har sedan dess varit grunden för all vetenskap. Demokratins idé kom första gången upp i det antika Grekland – i stadsstaten Aten. Även denna idé togs upp igen långt senare efter att ha legat i ide under två tusen år.

Vad var viktigt under antiken?

Den viktigaste faktorn för den grekiska identiteten var det gemensamma grekiska språket. Grekerna förenades dessutom vissa dagar på året vid olika kultorter. Där dyrkade de gudarna och organiserade olika atletiska tävlingar varav de olympiska spelen är mest känt.

Vad är typiskt för texter från antiken?

Skönlitteraturen skrevs på vers och framfördes musiskt och ofta med dans, medan texter av världslig karaktär normalt skrevs på prosa, men enstaka berättelser från Egypten var författade på prosa, och under senare delen av antiken börjar prosan långsamt få fäste i epiken.

Vad kallas de två äldsta kända grekiska kulturerna?

Det som kan sägas vara den första grekiska kulturen är den minoiska kulturen som uppstod på Kreta runt 2 600 f.kr. Efter den minoiska så utvecklades den mykenska kulturen runt 1 400 f.kr., och denna kom att utvecklas även på det grekiska fastlandet.

Vad är känt i Grekland?

Grekland är känt för sina vackra öar och det ö liv som man kan leva. Man får inte glömma den vackra naturen som man kan vandra i eller bergsklättringen. Den grekiska kulturen är speciell med sina antika skatter. I grekland finns med andra ord något för var och en.

Vad har grekerna uppfunnit?

Det var greken Erathostene som listade ut jordens omkrets och att jorden är en glob. Grekerna var duktiga i trigonometri och kom på det matematiska sambandet med PI i cirklar. Ända in på 1950-talet användes Euklides matematikbok Elementa som lärobok på svenska realskolor (gymnasiet).

Varför gick antikens Grekland under?

Han erövrade Syrien, Palestina och Egypten och trängde vidare österut genom Asien. Grekiskt, hellenistiskt inflytande spreds ända till Indien. Antikens Grekland föll dock samman under Alexanders långa fälttåg, och den nya stormakten Rom lade efterhand under sig de grekiska småstaterna.

Hur var det att leva under antiken?

Man levde tillsammans med andra släktingar, till exempel mor och far föräldrar, fastrar, mostrar och ogifta kusiner. Kvinnan i familjen fick stå för det mesta av arbetet i hemmet, om inte familjen var av rik börd. Då hade man råd att ha slavar. I huvudsak var det fadern i hushållet som var överhuvudet.

Vilka tre genrer finns under antiken?

Antiken som litterär epok (tidsperiod) började i Grekland och utvecklades i Rom (Italien). I Grekland låg fokus på kärleken till visheten och kulturen (främst inom de tre litterära genrerna: epiken, lyriken och dramatiken).

Vilka är de tre olika genrer som utvecklas under antiken?

Innehåll
  • Epiken.
  • Lyriken.
  • Prosan.

Vad är det typiska för dramatik?

Dramatik är texter som är skrivna för att framföras på ett eller annat sätt, oftast som ett skådespel på en teater med skådespelare och rekvisita. Dramatiken kan vara skriven på prosa (berättande) eller vara bunden enligt ett versmått. Dramatiken har en lång historia.

Vad är Antiken? [Epoker][Perioder]

Vad är grejen med antiken?

Litteraturepoken antiken förklarad | SVENSKA | Gymnasienivå

Lämna en kommentar