Vad betyder asap?

ASAP – As soon as possible.

Vad menas med Fof?

FOF [förkortning]

fond-i-fond {utr.} fondandelsfond {utr.}

Vad betyder förkortningen?

Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym.

Vad är förkortningen för fortsättning?

Fortsättning förkortas forts. Forts. är en avbrytningsförkortning, där man har brutit av ordet efter de fem första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att ordet är avbrutet.

Vad betyder LOL i sms?

LOL = Laughing out loud (skrattar högt)

Hur förkortas förkortning?

När det är ett enda ord som ska förkortas skrivs punkten ofta ut efter förkortningen, till exempel kl. (klockan). Är det två eller fler avbrutna ord i en förkortning sätts punkten mellan varje bokstav, till exempel t.o.m. Det finns dock undantag. I förkortningarna dvs.

Vad står förkortningen Vils för?

VILS är en förkortning av Vård i Livets Slut. Patientens allmäntillstånd kan försämras mycket snabbt och behovet av insatser från kommunen kan bli omfattande. För att säkerställa att den enskilde får den omvårdnad den behöver utan onödiga förseningar arbetar vi enligt VILS.

Vad är förkortningen för Göteborg?

GBG eller gbg har flera betydelser: GBG – förkortning för Göteborg. GBG – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Guernsey.

Hur skriver man c A?

Svar: Cirka förkortas ca, utan punkt. Ca är en sammandragsförkortning, som består av den första och den sista bokstaven i ordet cirka. Vid sammandragsförkortningar sätter man inte ut någon punkt, eftersom ordet inte är avbrutet.

Hur förkortas man och så vidare?

Etc. är en förkortning för et cetera. Det är latin och betyder betyder ’och det övriga’, ’och så vidare’.

Hur förkortas tidigare?

Allmänna förkortningar
Förkortning Klartext
tel., tfn telefon
temp. temperatur
teol. teologie
t.ex. till exempel

163 rader till

Vad betyder Ahh?

Förkortning av ”vet inte”.

Vad betyder ordet lol?

LOL – internetslang för Laughing Out Loud (svenska: skratta högt, gapskrattar) se Lol (Laughing out loud)

Vad betyder FF i sms?

FFär en förkortning av ”Föräldrafri”, dvs man är ensam hemma och kan ha fest eller bete sig på annat icke tillrådligt sätt. Vincent: Har du FF? Lina: Ja.

ASAP ROCKY – DÄRFÖR DÖMDES HAN!

CISSI WALLIN – ÅTALET

O.LIKA – Vad betyder respekt för dig?

Lämna en kommentar