Vad betyder etc?

Vad är förkortningen etc?

Svar: Etc. är en förkortning för et cetera. Det är latin och betyder betyder ’och det övriga’, ’och så vidare’.

När använder man etc?

et cetera och så vidare, med mera, etc., m.m.

Kan man använda etc på svenska?

Språkrådet rekommenderar i boken Svenska skrivregler att man bör använda dem sparsamt men tycker att man alltid kan använda ett fåtal mycket vanliga förkortningar som bl. a. (bland annat) eller etc. (et cetera).

Vad betyder ordet osv?

KällorRedigera. ↑ ”Hur förkortas och så vidare? Är o.s.v., osv.

Vad är N B?

Svar: NB står vanligtvis för nota bene, som är latin och betyder ’märk väl’.

Hur skriver man till exempel förkortning?

Till exempel kan förkortas på två sätt: t. ex. t ex.

Hur man använder förkortningar?

Förkortningar skrivs antingen med eller utan punkter, men ibland kan båda vara korrekta. Om du väljer att skriva utan punkter ska du istället använda ett mellanslag för att undvika missförstånd. Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas t.o.m. eller t o m.

Vilka förkortningar Brukar du använda och när berätta?

När du måste göra avsteg från huvudregeln
  • Använd punkt i förkortningar med avbrutna ord som fr. o.m. och bl. …
  • Använd bara välkända och etablerade förkortningar som du kan vara säker på att läsarna känner till. …
  • Börja aldrig en mening med en förkortning.
  • Skriv aldrig två förkortningar efter varandra.

Hur skriver man c A?

Svar: Cirka förkortas ca, utan punkt. Ca är en sammandragsförkortning, som består av den första och den sista bokstaven i ordet cirka. Vid sammandragsförkortningar sätter man inte ut någon punkt, eftersom ordet inte är avbrutet.

Kan man använda förkortningar?

Generellt bör man undvika förkortningar i löpande text, men ibland är det svårt, kanske oundvikligt, av till exempel utrymmesskäl. Förkortningar skrivs ut när så är möjligt. När förkortningar används av utrymmesskäl kan man sätta punkter för att signalera att det är fråga om en förkortning och inte ett helt ord.

Hur skriver man dvs korrekt?

Hur stavas det? Det rätta svaret är att förkortningen för det vill säga nuförtiden kan stavas både d.v.s. och dvs.

Hur skriver man tur och retur?

Svar: Vi rekommenderar tur-och-retur-biljett, men man kan också tänka sig tur och retur-biljett. De tre orden tur och retur utgör en fras som ska sättas samman med biljett. Det kan man göra antingen genom att ha bindestreck mellan samtliga ord, eller bara mellan det sista ordet i frasen tur och retur och biljett.

Hur används osv?

I vissa fall skrivs punkten ut efter förkortningen. Detta är regeln då ett enda ord förkortas, men det gäller även i andra fall såsom dvs. (det vill säga) och osv. (och så vidare).

Är som osv?

Osv. kan beskrivas som ”och så vidare, med mera”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av osv. samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad kan man skriva istället för osv?

Synonymer till osv
  • och så vidare,
  • etc.

Ergonomi

Vad betyder utländsk påverkan?

Vad är en kultur?

Lämna en kommentar