Vad betyder fundamentalism?

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och tar avstånd till förändringar. Man vill i regel återvända till den bokstavliga läran som den är beskriven i de religiösa texterna.

Vad är fundamentalism och extremism?

Fundamentalism är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller ideologis grundläggande och ursprungliga lära, och utgör ett avståndstagande från upplevda kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer.

Är fundamentalist korsord?

Synonymer till fundamentalist
  • dogmatisk,
  • bokstavstrogen,
  • kompromisslös.

Vad är militant fundamentalism?

fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

Vad är en islamist?

Islamism (islamisk fundamentalism)

Islam innehåller en komplett samhällsordning, menar de islamiska fundamentalisterna eller islamisterna som de också kallas. Gud är lagstiftaren och styr genom Koranen och sunna med människor som ombud. I Iran väntar man på den tolfte imamen al-Mahdis återkomst.

Är en fundamentalist?

En person som anser att en skrift ska användas som rättesnöre i sin ursprungliga lydelse utan större modifiering för den aktuella situationen och tidsåldern kallas ofta fundamentalist, inte sällan pejorativt.

Vad betyder ordet Eja?

Vad betyder eja? utropsord: ack, o: eja, vore vi där!

Vad är sharia inom islam?

Sharia betyder på arabiska ”lagen av Gud” och är ett begrepp inom islam som avser texter i främst Koranen och sunna vilka ligger till grund för islamisk rätt.

Vad beror sekularisering på?

En teori som skulle kunna förklara vår tids sekularisering är vetenskapens frigörelse från religionen som började redan under upplysningstiden. Ett led i denna frigörelse var de naturvetenskapliga forskningsresultaten som förändrade dåtidens världsbild och ledde till att samhället började avmystifieras.

Vilken funktion har religion?

Den handlar om vad man tror på – gudar, Gud, andar och så vidare – eller vilka ritualer som utförs och vad de betyder och upplevelsen av kontakt med en övernaturlig verklighet. Detta sätt att beskriva religion passar inte in på alla religioner.

Vilka ord betyder samma sak? (substantiv, synonymer) SFI

Vad är imperialism? [ismer]

”Så länge”, vad betyder det? SFI

Lämna en kommentar