Vad betyder generisk?

Ordet generisk är bildat till latinets genus som betyder ’släkte, art’. Numera används generisk ofta med en mer allmän betydelse, många gånger i stället för ”allmän, generell, övergripande, allmängiltig”. Generisk används också i vissa fackspråk med en delvis annan betydelse än den ursprungliga.

Vad är generisk produkt?

Ett generiskt läkemedel definieras som en läkemedelsprodukt som har: Samma sammansättning (kvalitativ och kvantitativ) av aktiva substanser som originalprodukten (referensläkemedlet) (vanligen märkesprodukter) Samma läkemedelsform (tablett, flytande läkemedel, inhalator osv.)

Vad är generisk kompetens?

Exempel på generiska kompetenser är analytisk kompetens, organisationskompetens och kommunikationskompetens. Detta måste man kunna oavsett var man leder eller på vilken nivå. Vissa menar att problemhantering, beslutsfattande och kreativitet är generiska kompetenser.

Vilka tre läkemedelsnamn har ett läkemedel?

Ett läkemedel kan sägas ha tre typer av namn: det kemiska namnet, det generiska och varunamnet.
  • Kemiskt namn.
  • Generiskt namn.
  • Varunamn.

Vad betyder generisk modell?

Man talar om ”mänsklighetens generiska utveckling” och menar då människans utveckling som art. Ordet generisk är bildat till latinets genus som betyder ’släkte, art’. Numera används generisk ofta med en mer allmän betydelse, många gånger i stället för ”allmän, generell, övergripande, allmängiltig”.

Vad är generiska förmågor?

Att en förmåga är generisk betyder att den kan ha ett vidare användningsområde än just i det sammanhang under vilken den behandlas i en specifik delkurs, kurs eller program. Högskoleverket ger också exempel på generiska färdigheter: Självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem.

Redan och gäller (vad betyder de?) SFI

”Så länge”, vad betyder det? SFI

Arkimedes princip

Lämna en kommentar