Vad betyder harv?

Harv är ett jordbruksredskap som används för olika former av markbearbetning på gräsbeväxt mark och på öppen jord. Vid harvning sönderdelas jordytan och luckras upp, till skillnad från plöjning som bearbetar ett djupare jordlager.

Hur stor harv klarar traktorn?

Ca 6 m med 90 hk ska inte vara några som helst problem. Där tror jag det blir effekt över, så att säga. Är det kuperat är det ju bara att spetta när just där, och sedan dra på i normalt hög fart på övriga marken.

Hur harvar man en åker?

Harvningen görs efter plöjningen.

Med en harv kör man på den plöjda åkern och slätar till den i flera steg. Harvpinnarna river upp och luckrar jorden och man harvar ner gödsel och drar till alla hål och ojämnheter.

När ska man harva efter plöjning?

När plöjningen är klar är det dags att harva och plocka sten. Harven kör man med för att jämna till jorden. Den drar också upp sten som man plockar upp för att inte ställa till problem vid sådd och skörd. Man harvar och plockar sten 2-3 gånger beroende på jord och vilken gröda man ska ha.

När kan man börja harva?

Vår. Då våren kommer är det dags för vårbruk. När jorden är torr börjar man med att plöja, harva och gödsla. Därefter är det dags att så vårgrödor som havre, korn, vete, potatis, sockerbetor, och grönsaker.

Vad heter harv på engelska?

harv
Huvudsakliga översättningar
Svenska Engelska
harv harrow

Hur mycket väger en harv?

Jätteharven på 15 meter väger nästan tolv ton och kräver en traktor men en effekt på minst 400 hästkrafter. När det är kuperat eller vid styva leror och blöta förhållanden kan det krävas 600 hästkrafter. Eric Zetterman, produktspecialist vid Närlant Import tror att det finns ett stort behov av större harvar.

Hur djupt harvar man?

Normalt harvar man till samma djup som man tänkt så och vi ligger på 5-6 cm. På torkkänsliga marker skall man aldrig harva lägre än sådjupet, men där torka inte är ett problem kan man gå lite djupare för att bekämpa ogräs.

Vad gör man efter plöjning?

När man plöjer skär man upp jorden och vänder den så det översta matjordslagret hamnar neråt. På så sätt får man en början till ny sådd. Ofta sprider man gödsel innan man plöjer och då får man ner extra näring direkt i marken. Växdelarna som vänds ner förmultnar snabbare och man blir även av med ogräs genom att plöja.

När ska man Ringvälta?

Den kanske mest klassiska uppgiften för en ringvält är annars återpackning efter sådd. I försök gjorda vid markvetenskapliga institutionen på SLU fastställs bland annat att en måttlig återpackning på plöjda åkrar ger högre skörd än att inte återpacka medan hög packning sänker skörden.

Vad sår bonden på våren?

Vid odling av spannmål följer bonden årstiderna: Vår: Då våren kommer är det dags för vårbruk. När jorden är lagom torr börjar man med att plöja, harva och gödsla. Därefter är det dags att så frön till vårgrödor som havre, korn, vete, raps, sockerbetor, ärtor och bönor.

Vad är plöjer?

Plöjer gör man på en åker med en teg- eller växelplog, men aldrig med en kultivator eller ett årder. Plogar gör man på en väg med en snöplog för att hålla vägen fri från snö. Plöjer man i snö har man troligen endera kört av vägen med bilen, eller varit så sen med jordbearbetningen att det hunnit snöa på stubbåkern.

Vilken harv?

Moderna harvar saluförs med arbetsbredder mellan cirka 2,5 och 11 meter. Effektbehovet uppgår till cirka 10-30 hk per meter arbetsbredd beroende av underlag och typ av harv. Mindre harvar (upp till cirka 5 m) bärs ofta i traktorns trepunktslänkage, medan större är bogserade.

Vad gör man på åkern?

Lantbruksmaskiner
  • Traktor. Traktorn är en av bondens mest användbara maskiner! …
  • Plog. Med plogen vänder bonden jorden för att förbereda den för sådd. …
  • Harv. Med harven jämnas plogfårorna ut och jorden fördelas jämnt inför sådden. …
  • Såmaskin. …
  • Tröska. …
  • Gödselspridare. …
  • Slåtterkross. …
  • Växtskyddspruta.

Vad odlar bonden på hösten?

I oktober och november sår man palsternacka, morötter, dill, rot- och bladpersilja och sallater. Bland storbönder är de mest populära grödorna höstvete, höstraps rågvete och höstkorn. De kommer inte ge skörd samma år, men en bra tidig skörd kommande år.

Hur funkar det? Del 9: Harven (Swedish and English subtitels)

Plöjer och harvar potsatisåkern!

Hur funkar det? Del 3: Tallriksharven. (Swedish and English subtitels)

Lämna en kommentar