Vad betyder indirekt?

Indirekt kan bland annat beskrivas som ”inte direkt, i andra hand”. Ordet är motsatsen till direkt.

Vad menas med indirekt påverkan?

Indirekta användarvärden är värden som främst kommer från reglerande ekosystemtjänster som indirekt ger stöd och skyddar. Det kan t. ex. vara vattenreglering och borttagande av näringsämnen.

Vad betyder fungerar?

Ordet fungera är en synonym till funka och klaffa och kan bland annat beskrivas som ”fyller normal funktion, går ”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av fungera samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Kan exempel?

Synonymer till exempel
  • prov, typiskt fall, typfall, fall, belägg, illustration; räkneexempel, övningsuppgift, uppgift, tal; till exempel exempelvis, bland annat, som, såsom, typ. mönster, förebild, modell, föredöme.
  • Användarnas bidrag. förslag, variant.

Vad är jämförbar situation?

Om två personer söker samma jobb och de har ungefär likadana meriter så är de i en jämförbar situation. Är det stor skillnad i meriterna så är de två oftast inte i en jämförbar situation enligt lagen.

Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt?

Man skiljer mellan indirekt och direkt demokrati. Vid indirekt demokrati, som även kallas representativ demokrati, utser man representanter som fattar beslut i folkets namn. Dessa, som vanligen väljs, representerar då folket.

Vad betyder krypande?

Krypande betyder ungefär detsamma som underdånig.

Är funkar ett ord?

Det rätta svaret är att det kan stavas både funka och fungera.

Vad menas med brytning?

Brytning är när en person talar ett andraspråk med avvikande språkljud, språkrytm och intonation. Det är ofta möjligt att identifiera personers modersmål genom deras brytning. Även talare med lång erfarenhet och gott ordförråd kan bryta så att de har svårt att göra sig förstådda på sitt andraspråk.

Kan man exempel korsord?

Synonymer till till exempel
  • exempelvis,
  • förslagsvis,
  • såsom,
  • som,
  • bland andra,
  • vid pass,
  • bland annat.

Vad menas med exempelvis?

till exempel, bland annat, som, såsom, förslagsvis, typ, t. ex.

Vad betyder ordet motiverad?

Ordet motiverad är en synonym till eggad och hågad och kan beskrivas som ”som har motivation; intresserad”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av motiverad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Berätta vad någon sa: direkt och indirekt tal

Indirekt tal och fråga (sfi)

Grundläggande grammatik: direkt objekt och indirekt objekt

Lämna en kommentar