Vad betyder patent?

Patent är en ensamrätt på grund av vilken du kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja din uppfinning. Yrkesmässigt utnyttjande av en uppfinning avses till exempel yrkesmässig tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

Vilka har patent?

En uppfinning som kan tillgodogöras industriellt kan leda till patent. Uppfinnaren måste i sin patentansökan presentera en teknisk lösning på ett problem. Logotyper och benämningar på en läskedryck kan skyddas av varumärkesrätten.

När kom patentlagen?

Den första svenska patentlagen är från 28 april 1819. Tyska riket (bildat 1871) fick en gemensam patentlag 1877. År 1913 gjordes i USA 70.000 patentansökningar. Den första konventionen för internationellt skydd för den industriella äganderätten (patent, varumärken och mönsterskydd) slöts i Paris den 20 mars 1883.

Hur lång är skyddstiden för patent?

Ett patent är giltigt i högst 20 år. Gäller patentet läkemedel eller växtskyddsmedel kan du ansöka om ett så kallat tilläggsskydd. Då kan din produkt i vissa fall erhålla ytterligare skyddstid med maximalt fem år.

Vad innebär patent och varför ansöker man om det?

Patent är en ensamrätt för innehavaren att på olika sätt utnyttja en uppfinning. Ett svenskt patent gäller bara i Sverige och du måste själv ansöka om att få patent även i andra länder. Är uppfinningen främst avsedd för den svenska marknaden kan det räcka med ett svenskt patent.

Vad menas med patentintrång?

Patentintrång. Att använda någon annans patenterade uppfinning utan tillstånd är ett patentintrång, enligt Patentlagen. Ett exempel: En verksamhet säljer produkter som inte direkt gör patentintrång. Däremot är det uppenbart att produkterna ska användas tillsammans med en patenterad uppfinning.

Hur vet man om något har patent?

PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en helt kostnadsfri söktjänst. Här hittar du patent och offentliga patentansökningar som omfattar eller kan komma att omfatta Sverige. Patentdatabasen espacenet är också ett bra hjälpmedel. Den innehåller över 90 miljoner dokument från hela världen.

Vem har rätt att söka patent?

Det är uppfinnaren som har rätt att söka patent på en uppfinning. Rätten att söka patent går dock att överlåta till en annan fysisk eller juridisk person. Den så kallade sökanden i en patentansökan kan alltså vara en eller flera personer eller företag. Rätten att bli omnämnd som uppfinnare kan däremot aldrig överlåtas.

Vad krävs för att få ett patent?

Enligt patentlagen kan en uppfinning inte bara bestå av:
  • en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
  • en konstnärlig skapelse,
  • en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram,
  • en presentation av information,
29 dec. 2021

Hur fungerar ett patent?

Syftet med patent är att göra uppfinningar allmänt kända. Ett patent är en bytesaffär mellan uppfinnaren och staten. Du låter patentmyndigheten ta del av din uppfinning och ger ditt samtycke till att uppfinningen blir offentlig efter en viss tid (vanligen 18 månader från inlämningen av ansökan, dvs. ingivningsdagen).

Hur snart måste jag lämna in en patentansökan efter att jag har börjat med marknadsföring och försäljning av min uppfinning?

Du ska söka patent senast när uppfinningen är på väg att bli offentlig (presentationer på mässor, i reklam, i tidningsartiklar och så vidare). Ett patent beviljas endast på en uppfinning som är ny. En uppfinning som har blivit offentlig är inte längre ny och därmed inte heller patenterbar.

Vad är det för skillnad mellan ett patent och ett mönsterskydd?

En designregistrering skyddar utseendet på produkten men inte funktionen. Ett patent skyddar den tekniska lösningen på ett problem men inte utseendet på produkten.

Hur ansöker man om mönster och designskydd?

Om du vill försäkra dig om att rätten till din produkt är skyddad måste du göra en registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Du kan söka designskydd (benämns även mönsterskydd), varumärkesskydd eller patent.

Hur tar man patent på något?

För att du ska kunna patentera din tekniska lösning måste den uppfylla vissa krav – vara patenterbar. Den ska: • vara ny, • ha uppfinningshöjd, och • kunna tillgodogöras industriellt. Nyhet Att uppfinningen ska vara ny innebär att den inte får vara känd innan du lämnar in din patentansökan.

Hur fungerar uppfinningen?

En uppfinning är en ny teknisk artefakt. Funktionsprincipen bakom en uppfinning kan skyddas med patent, eller utvecklas genom öppen innovation. Den utseendemässiga utformningen av en produkt kan skyddas med designskydd (kallas också mönsterskydd).

Vilka fördelar finns det med patent?

Ett patent är en immateriell rättighet som ger dig en ensamrätt att utnyttja en teknisk lösning och kan därmed ge dig en bättre marknadsposition. På de marknader där du meddelas patent kan du slippa priskonkurrens. Du som äger ett patent har rätt att sälja eller licensiera ut det.

What is a Patent? (Everything You Need to Know…) #patent

Patent

Så fungerar patent

Lämna en kommentar