Vad betyder poröst?

Ordet porös är en synonym till luftig och hålig och kan bland annat beskrivas som ”som har många håligheter med luft”. Ordet är motsatsen till kompakt. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av porös samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad menas med pösigt?

Ordet pösig är en synonym till svulstig och överdriven och kan beskrivas som ”som fyllts av luft och svällt”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av pösig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är en porös sten?

Utöver att kalksten är en sten och ett material som är poröst och som inte tål frysgrader så har den också många andra egenskaper. En sak som kännetecknar kalkstenen är att den har en väldigt fin matt och vit färg. Om man ser till kalkstenens natur så är det en sten som påminner väldigt mycket om marmor.

Vad betyder ordet andel?

Med andelen menar vi alltså hur stor del av det hela som något är, vilket vi kan ange i procent. Andelen pojkar i klassen är alltså 60 %.

Vad betyder ordet stimulera?

Stimulera betyder ungefär detsamma som pigga upp.

När är ägg och socker pösigt?

Vispa ägg och strösocker vitt och pösigt för att arbeta in så mycket luft som möjligt. Minst 5 minuter. Det är det som gör att sockerkakan blir hög och luftig. Sikta mjölet och bakpulvret minst en gång.

Hur ser ägg och socker pösigt ut?

– vispa ägg och socker länge tills det är riktigt vitt och pösigt, det finns faktiskt ingen gräns för hur länge man kan vispa den så bara vispa på…! Ju längre man vispar smeten desto tjockare och fastare blir den och risken för att den sjunker ihop minskar.

Varför ser stenar olika ut?

Intrusiva djupbergarter har ofta ett massformigt ”prickigt” utseende, med millimeter- eller ibland centimeterstora olikfärgade mineralkorn, medan de vulkaniska ytbergarterna oftast är mycket finkorniga, som en tät homogen massa, ibland dock med större strökorn av olika mineral.

Hur ser man att en bergart är vulkanisk?

Precis som övriga magmatiska bergarter klassificeras vulkaniska bergarter med avseende på sammansättning. Basalt är en vulkanisk bergart av basisk sammansättning och andesit av intermediär sammansättning, medan sura vulkaniska bergarter benämns dacit eller ryolit.

Hur ser man att en bergart är Sedimentär?

Materialet i sedimenten utgörs huvudsakligen av mineralkorn och fragment från äldre bergarter som vittrat och eroderats. Genom kemisk och mekanisk vittring, till exempel frostsprängning, frigörs enskilda mineralkorn och fragment ur berggrunden.

Hur räknar man ut en andel?

För att räkna ut andelen tar man delen dividerat med det hela.

Vad är andelen delen och det hela?

I vårt exempel med flickorna i klassen, var andelen 0,4 (40 %), delen var 8 flickor, och det hela var 20 elever. Med andelen menar vi alltså hur stor del av det hela som något är, i det här fallet hur stor delen 8 flickor är av 20 elever, vilket vi kan ange i decimalform eller procentform.

Vad betyder påminna om?

Påminna betyder i stort sett samma sak som väcka minnet av.

Vad betyder stimulera ekonomi?

Ett sätt för staten att påverka efterfrågan i ekonomin genom skatter och offentliga utgifter. Expansiv finanspolitik är när staten sänker skatter eller ökar utgifter (investeringar eller transfereringar). Detta ökar efterfrågan och stimulerar ekonomin.

Vad betyder att Postulera?

Grundbetydelsen av ordet postulera är att begära. En hög grad av likhet används ofta för att postulera homologi. Abdus Salam och Jogesh Pati var först med att postulera deras existens 1974. Man avstår från att åberopa övernaturliga förklaringar eller postulera övernaturliga väsen, som inte följer naturlagar.

Vad betyder ordet rasar?

Ordet rasa är en synonym till bli arg och falla och kan bland annat beskrivas som ”störtar samman (och förstörs)”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av rasa samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

”Så länge”, vad betyder det? SFI

Vad betyder utländsk påverkan?

Lämna en kommentar