Vad betyder producera?

Producera betyder ungefär detsamma som framställa.

Vad betyder ordet tillverka?

Ordet tillverka är en synonym till reproducera och fabricera och kan bland annat beskrivas som ”framställer, fabricerar”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillverka samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad innebär produktionsvolym?

Produktion innebär att man framställer något. Motsatsen är konsumtion. Produktivitet är också relevant inom ämnet och är ett mått på hur mycket man producerar per arbetstimme eller månad eller per anställd eller liknande. Man kan säga att produktivitet är ett mått på hur effektiv produktionen är.

Vad är ett svall?

Svall betyder ungefär detsamma som ström.

Vad betyder produktionskapacitet?

Produktionskapaciteten är taket för maximal erhållning av varor och tjänster som kan uppnås per produktiv enhet under en begränsad tidsperiod.

Vad betyder angår?

Angå betyder ungefär detsamma som röra.

Vad betyder ordet skev?

Skev betyder ungefär detsamma som vind eller sned, även felaktig.

Hur kan man mäta produktivitet?

Produktivitet är ett användbart mått på effektiviteten i produktionen. Man mäter den genom att dividera förädlingsvärdet, alltså värdet på det som produceras, med antalet arbetade timmar. Om produktionen skapar ett stort värde per arbetstimme är produktiviteten hög och tvärtom.

Vad menas med produktionsmiljö?

Dessutom kan det också avhandlateaterproduktioner på samma sätt. Inom systemutveckling och programmering brukar man säga ”produktion” eller ”produktionsmiljö” om den/de servrar som kör en skarp version av mjukvara som används i verksamheten.

Vad är en funktionell verkstad?

Funktionell verkstad

Denna typ av produktionslayout samlar maskiner med samma funktion på samma plats. Detta medför att alla operationer av en bestämd typ utförs inom en avgränsad yta. Produkten förflyttas mellan de olika arbetsplatserna beroende på vilka operationer som måste göras.

Vad betyder svallar?

Svalla uttalas svalla och är ett verb -de. Svalla betyder: gå i vågor. forsa.

Vad betyder aspirerat?

Aspirera betyder i stort sett samma sak som sträva efter.

Kan man se i KAME?

Kamé är en typ av gravyr i relief i till exempel en ädelsten, oftast onyx, jade eller agat, men även i snäckskal eller elfenben.

Vad betyder det att konsumera?

Konsumera betyder i stort sett samma sak som använda.

Vad menas med en marknad?

Ordet marknad kommer från latinets mercatus, som betyder just marknad eller handelsplats och är en handels- och mötesplats för säljare och köpare av olika varor och tjänster.

Vad betyder reproduktionen?

Ordet reproduktion är en synonym till fortplantning och kopia och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att reproducera något; kopia”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av reproduktion samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Ekologiska ägg: så lever hönsen – Plus

MAKE IT! – Digital Musikproduktion – Vad är ljud?

Vad betyder gratis egentligen?

Lämna en kommentar