Vad betyder revidering?

Revidera betyder att utföra en revision, dvs att granska styrelsens förvaltning av ett företags eller en förenings förvaltning, där räkenskaperna ingår som en del.

Vad betyder revidering på svenska?

Revidera betyder ungefär detsamma som ändra åsikt, även omarbeta.

Är reviderad text?

Genom att lusläsa och bearbeta texten kan du fånga upp oklarheter som annars hade förvirrat läsaren och orsakat såväl missförstånd som följdfrågor. Att revidera texten sparar alltså tid i längden – både för dig och för läsaren.

Vad betyder framgångsrik på svenska?

Ordet framgångsrik är en synonym till lyckad och succéartad och kan beskrivas som ”som har (nått) stor framgång; som det går mycket bra för; med många positiva händelser och få missöden”.

Vad innebär det att en ritning har reviderats?

Ritningar revideras (uppdateras) hela tiden. Det är därför viktigt att veta vilken ritning som gäller, dvs vilken är den senaste versionen Det är också viktigt att följa och identifiera ändringar som görs i ritningsunderlagen för att stämma av dessa mot sitt eget uppdrag.

Vad betyder att reversera?

Reversera betyder i stort sett samma sak som backa.

Vad menas med bistå?

Betydelse: Hjelpa i nöd eller i och för utförandet af något företag.

Vad betyder residerar?

Residera uttalas re|sid|era och är ett verb -de. Residera betyder: ha sitt residens. bo.

Vad är LundaEko för något?

Vad är retorik? – Vad betyder ethos, logos och pathos?

Vad betyder utländsk påverkan?

Lämna en kommentar