Vad betyder vab?

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vård av barn (VAB). Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Vad baseras vab på?

Så mycket pengar får du. Ersättningen för vab är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst. Maxgränsen för beräknad inkomst är 28 438 kronor. Ersättningen baseras dock på din årsinkomst och inkluderar ob-ersättning och övertidsersättning.

Kan två föräldrar Vabba för två barn?

Båda föräldrarna kan inte vabba samtidigt

Har du två sjuka barn hemma kan inte båda föräldrarna (om ni bor tillsammans) vara hemma med var sitt sjukt barn. Undantag är det ena barnet måste vara på sjukhuset och det andra barnet hemma. Är ena föräldern hemma med föräldrapenning kan inte den andra vabba.

Kan vem som helst Vabba?

Bara en förälder i taget kan vabba. Det finns ett undantag – om ett barn måste vara på sjukhus och det andra vara hemma med ett sjukt barn. För att kunna dela upp det på smidigast sätt finns det möjlighet att turas om att vabba, eller vabba 75 procent, 50 procent, 25 procent eller 12,5 procent av en dag.

När måste man ta ut sista föräldradagarna?

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om det finns fler än 96 dagar kvar för barnet försvinner de dagarna.

Vad är högsta ersättningen vid vab?

Sjukpenninggrundande inkomst vid beräkning av ersättning för vab och 10 dagar är högst 362 200 kronor per år. Dagsbeloppet för ersättningen är beroende av årsarbetstiden.

Vad förlorar man mest på vab eller sjuk?

Ersättning för vab är samma som sjukpenning, knappt 80 procent av lönen. Men taket räknas annorlunda så att maxbeloppet landar på 1 059 kronor per dag. Det går inte att få ersättning om du håller barn hemma för att de inte ska riskera att smittas.

Får man Vabba för 13 åring?

Vabba 12-16-åringar

För att du ska ha rätt till ersättning krävs det att en läkare anser att barnet behöver tillsyn av en vuxen. Du får då ett läkarintyg som du skickar till Försäkringskassan. Intyg krävs redan från första sjukdagen. Du kan även tillfällig föräldrapenning om du följer med barnet till läkare.

Kan arbetsgivaren ifrågasätta vab?

Arbetsgivaren kan inte neka dig att vabba, oavsett hur länge du måste vara hemma eller hur mycket du har att göra på jobbet. Om arbetsgivaren motsätter sig vabbandet bryter de mot föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen. Din arbetsgivare kan inte heller kräva att du jobbar hemifrån medan barnen är sjuka.

Kan anhöriga Vabba?

En förälder kan överlåta rätten till en annan nära anhörig som vill avstå från att arbeta för att vårda barnet. Föräldern som vill överlåta sin rätt ska tala om det vid anmälan till Försäkringskassan som då skickar hem en blankett om överlåtelse av tillfällig föräldrapenning.

Kan någon annan än föräldrarna Vabba?

De här personerna kan ansöka om vab:

Den som bor tillsammans med någon av föräldrarna. Den som är familjehemsförälder. De som är blivande adoptivföräldrar. Någon annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.

Kan man Vabba för syskonbarn?

Ja, din anställd kan vabba för sitt syskonbarn. Hen kan även vabba för barnbarn eller kompisars barn.

Tips när du ansöker om föräldrapenning och vab

Mest frågade om Försäkringskassan (barn).

Vilken betydelse har barnets behov av en relation med båda föräldrarna i vårdnadstvister?

Lämna en kommentar