Vad får man förvara i ett garage?

Utöver bil får du förvara enstaka cyklar, gräsklippare, mopeder, motorcyklar samt en uppsättning bildäck i ditt garage. Du får inte förvara något annat i garaget. Du får aldrig utföra egen verksamhet i garaget eller ha garaget som ett förråd till annat än ovanstående.

Vad får man inte förvara i ett garage?

Garaget får INTE nyttjas som förråd, verkstad eller dylikt. Brandfarlig vätska eller gas får inte förvaras i garaget. Dessa regler kommer regelbundet att följas upp. Till våren 2018 kommer vi tillsammans med Räddningstjänst Syd att göra en inspektion i våra garage och se så att reglerna efterföljs.

Vad får man göra i ett garage?

Du får inte tvätta fordon i eller utanför garaget. Garaget får inte användas som förråd, utan är till för förvaring av bil, moped eller motorcykel. Tänk på att se till att garageporten är låst när du lämnar garaget, annars finns det risk att obehöriga tar sig in i hela längan. Förvara inte gasolflaskor i garaget.

Hur mycket bensin får man ha i garaget?

Vätskor. Brandfarliga vätskor i behållare om högst 10 liter får du förvara i lägenheten, på ej inglasad balkong (max 25 liter), i avskild hobbylokal (max 25 liter) och i fristående garage för flera hushåll under förutsättning att den förvaras oåtkomlig för obehöriga.

Vad får man ha i källarförråd?

Bensin, Aceton, Etanol, 2-propanol (koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit (t-röd), miljövänlig tändvätska, handsprit), Metanol, Toluen, Etylacetat (thinner), Dietyleter (fläckborttagning), Xylen (snabbtorkande färger, rostskyddsfärger), Fotogen, Terpentin, Lacknafta (penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger), …

Vad kan förvaras i ett kallgarage?

Utöver bil får du förvara enstaka cyklar, gräsklippare, mopeder, motorcyklar samt en uppsättning bildäck i ditt garage. Du får inte förvara något annat i garaget. Du får aldrig utföra egen verksamhet i garaget eller ha garaget som ett förråd till annat än ovanstående.

Får man ha moped i cykelförråd?

Du får förvara motorcyklar eller mopeder i cykelförrådet förutsatt att: Det är brandtekniskt avskilt från byggnaden i övrigt. Cykelförrådet har en egen ingång från det fria. Utrymmet är ventilerat direkt till det fria.

Hur nära tomtgränsen får man bygga ett garage?

Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen.

Hur stort garage får man bygga utan bygglov?

Attefallsreglerna medger att du får du bygga ett fristående garage eller en carport på upp till 25 kvm utan att söka bygglov – men det kräver en anmälan till kommunen och ett startbesked innan bygget får påbörjas.

Hur skall man placera garaget?

Ett garage får placeras 4,5 från tomtgräns. Vill du ha garaget närmare tomtgränsen krävs grannmedgivande. Hur nära väg får man bygga ett garage? Här gäller generellt samma regel som för gräns mot granne, på 4,5m.

Hur många liter bensin får man förvara?

Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras i sin originalförpackning med originaletiketten kvar. Inne i bostaden får vätskorna förvaras i förpackningar om högst 10 liter. Vätska som köps i löst mått, till exempel bensin, ska förvaras i behållare som är avsedd för produkten, till exempel godkänd reservdunk.

Kan man ha diesel i plastdunk?

Går säkert bra men eftersom man läser att dieselbakterier växer mer om de får ljus så kanske det vore bra om du kunde förvara dem mörkt. Kanske bara genom att täcka dunkarna med svarta sopsäckar.

Hur länge kan man ha bensin i en dunk?

Hur länge kan bränslet vara användbart? Svar: Om dunkarna har stått torrt och svalt, utan stora temperaturväxlingar, kan bränslet vara bra i ett par, tre år.

Vad ska man ha i ett förråd?

Förrådet består oftast av en container som står utomhus men kallförråd kan även finnas inomhus. I ett kallförråd går det bra att förvara det mesta. Alltifrån trädgårdsmöbler till skor och resväskor kan du förvara i ett kallförråd.

Vad har man i ett förråd?

– Ett förråd är till för saker du använder, men använder sällan, som säsongskläder och säsongsleksaker. Allt annat ska bort, menar Brita. Britas råd är att planera in en heldag och göra ett ryck.

Vad får man göra i ett förråd?

Värden får inte slänga! Även om ditt förråd av någon anledning råkar stå öppet får inte värden slänga dina saker. (Något som faktiskt händer.) Om värden gör det utan att du har gett ditt samtycke kan du kräva ersättning.

Garage för bilen eller för förvaring ?

Skapa ordning i ditt garage eller förråd – några enkla råd

Så bygger du ett garage

Lämna en kommentar