Vad får man inte slänga i restavfall?

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.

Vad får man inte slänga i brännbart?

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.

Vad kan man slänga i restavfall?

Exempel på vad du kan kasta i restavfallskärlet
 • fimpar, tobak och snus.
 • ljusstumpar, utnötta kläder och skor.
 • kuvert och post-it-lappar.
 • kattsand.
 • tandborste.
 • disktrasor.
 • tops, blöjor, bindor och kondomer.
5 maj 2022

Var kastar man restavfall?

Restavfall är hushållsavfall och ska endast slängas i de kärl som ingår i bostadens, fastighetens eller verksamhetens avfallsabonnemang. Enligt lag får hushållsavfall endast hämtas av oss eller av godkänd entreprenör. Det är alltså förbjudet att elda eller transportera restavfall för att slänga det någon annanstans.

Var slänger jag plastkrukor?

Innerkrukor av plast och planteringskrukor

Har du flera eller stora uttjänta plastkrukor kan du lämna dem på återvinningscentralen i containern för plastmöbler. Även planteringskrukor av plast och andra plastkrukor slängs som restavfall hemma eller lämnas i containern för plastmöbler på återvinningscentralen.

Vad görs med brännbart avfall?

Vad händer sedan? Det brännbara avfallet är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Energiutvinning med anpassad rökgasrening bildar i sin tur el och fjärrvärme som håller oss varma om vintern.

Vad är Deponirest?

Deponirest är avfall som inte går att återvinna, återanvända eller förbränna och inte är farligt avfall. En del av materialet används som byggnads- och fyllnadsmaterial på Degermyrans deponi. Deponirest består ofta av produkter sammansatta av flera olika material.

Vad är osorterat avfall?

Industri- och byggnadsavfall som innehåller blandat avfall. Det kan också vara avfall som Tekniska verken tvingas omklassa på grund av bristfällig sortering.

Vad får man slänga i hushållsavfall?

Så sorterar du ditt hushållsavfall
 • Toalettartiklar.
 • Städartiklar.
 • Kladdiga förpackningar.
 • Trasiga kläder och skor.
 • Kuvert, kassett och videoband.
 • Kattsand och spån från smådjursburar i sluten påse.
 • Fimpar och snus.
24 feb. 2020

Vad räknas som hushållsavfall?

Hushållssopor är matrester. Hushållssopor är kläder och skor, bindor och blöjor och tvättlappar, borstar och trasor och kuvert.

Vad får man inte slänga i soptunnan?

Saker du inte ska kasta i soppåsen är:
 • farligt avfall (exempelvis starka rengöringsmedel, målarfärg, lim, nagellack)
 • mediciner och andra läkemedel.
 • elavfall (exempelvis mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater)
 • batterier.
 • tidningar, reklamblad och kataloger.
 • förpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast)
28 sep. 2017

Vad händer om man inte sorterar sopor?

Svar: Sopbilarna har olika fack för olika sopor, men det syns inte utifrån. Materialet körs till olika anläggningar för olika typer av materialåtervinning. Om matrester sorteras ut åker de till rötnings- eller komposteringsanläggningar och soppåsen hamnar på förbränningsanläggningen.

Var ska man hälla ut matolja?

Det vanligaste systemet är att hälla matoljan i en plastflaska eller annan behållare med tät förslutning för att lämnas till en återvinningscentral i kommunen. Ett annat system är att man att hälla över matoljan i någon slags behållare/flaska som sedan placeras i den brännbara fraktionen.

Hur sorterar man äggkartonger?

Lämnas till:
 1. Återvinningsstation.
 2. Återvinningscentral.
 3. Kärl eller fack för pappersförpackningar.

Får man slänga frigolit i Plaståtervinningen?

Små bitar av frigolit sorterar du som plastförpackning som du hittar i fyrfackskärl 2 eller vid din närmaste återvinningsstation. Stora mängder eller stora bitar av frigolit ska tas till din närmaste återvinningscentral.

Vad händer med plasten om du slänger den i Plaståtervinningen?

Hårda plaster

Fraktioner med mer varierande kvalitet och färg återvinns till bland annat bland annat plank där materialet blandas med sågspån. Återvunnen plast transporteras till industrier som bland annat tillverkar blomkrukor, men även bygg och fordonsindustrin.

Det här händer med restavfallet! (5 min)

Sopfilmen Trollhättans sopor

Vet du vad restavfall är?

Lämna en kommentar