Vad gör en beteendevetare?

Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken där det krävs kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Arbetsuppgiften kan bestå i att ansvara för utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser och kompetensutveckling.

Vad är skillnaden mellan socionom och beteendevetare?

Socionom är en yrkesexamen som man bara kan få genom att gå ett program som leder till det. Beteendevetare är mer fritt då det inte är någon skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig för det om man läst beteendevetenskapliga ämnen så som psykologi, sociologi och pedagogik.

Vad kan man bli om man pluggar beteendevetenskap?

Här ingår yrkestitlar som exempelvis arbetshandledare, boendestödjare, kurator, terapeut, behandlare eller behandlingsassistent men också coach och vägledare. Även arbetstiteln beteendevetare har vuxit sig starkare på senare år inom kommunala verksamheter.

Hur mycket tjänar beteendevetare?

Dela
Medellön Medianlön Medelålder
32.991 kr 32.700 kr 36,7 år

Vad räknas som beteendevetare?

En beteendevetare är generellt någon med en utbildning som har läst både psykologi, pedagogik och sociologi (och även eller alternativt socialpsykologi). Examen ska sedan ligga med inriktning på ett av dessa områden.

Kan man jobba som kurator som beteendevetare?

För att arbeta som kurator inom sjukvården krävs legitimation. Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad socionom?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Kan beteendevetare bli psykoterapeut?

Psykoterapeut är en skyddad titel i Sverige och får bara användas av den som innehar en psykoterapeutlegitimation. Psykoterapeuter har alltid en ytterligare utbildning utöver sin psykoterapeututbildning. Vanliga grundutbildningar för psykoterapeuter är socionom, psykolog, beteendevetare eller sjuksköterska.

Vilka jobb kan man söka som beteendevetare?

Beteendevetare har en utmärkt kompetens att arbeta med exempelvis:
  • personalfrågor.
  • organisationsutveckling.
  • karriär- och kompetensutveckling.
  • rehabilitering.
  • kriminalvård.
  • hälsofrågor.
  • utredningsarbete.
  • arbete som handläggare.
30 aug. 2021

Vad kan bli om man studerat samhällsvetenskaplig linje?

Samhällsvetenskapsprogrammet – Inriktning Beteendevetenskap

Vill du förstå människan och vad som påverkar dem ska du välja SAM Beteende. Du läser psykologi, sociologi och pedagogik som lägger grunden för yrken som psykolog, skribent, lärare och polis.

Är pedagogik beteendevetenskap?

I beteendevetenskap ingår ämnena pedagogik, psykologi och sociologi. Gemensamt för dessa ämnen är att man studerar mänskligt beteende.

BETEENDEVETARE – ETT YRKE MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Beteendevetare – den mångsidiga professionen

Psykolog, socionom, polis, beteendevetenskap

Lämna en kommentar