Vad gör en fastighetsingenjör?

Som fastighetsingenjör har du huvudansvaret för fastighetens värme, ventilation och andra tekniska system. Du ser sambandet mellan byggnadens användning, konstruktion, hyresgästernas krav och hållbar utveckling, allt utifrån hur energiåtgången och inomhusmiljön påverkas.

Hur mycket tjänar en fastighetsingenjör?

42 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad krävs för att bli fastighetsingenjör?

Hur blir man fastighetsingenjör på gymnasiet?
  • Utbildning för att bli fastighetsingenjör. Förkunskaper: 3-årig gymnasieutbildning med yrkesexamen eller med högskolebehörighet. …
  • Utbildningar på gymnasienivå för att jobba i fastighetsbranschen. …
  • Utbildningar på yrkeshögskola för att jobba i fastighetsbranschen.

Vad gör en teknisk förvaltare?

Vad innebär jobbet som teknisk förvaltare? Som teknisk förvaltare arbetar du med planering, genomförande och uppföljning av vårt underhållsarbete. Det ingår i rollen att projektleda mindre projekt, som underhållsåtgärder och kundanpassningar.

Vad gör man som Automationsingenjör?

Som automationsingenjör optimerar, testar och underhåller du automatiserade system, processer och anläggningar. Under utbildningen får du ett kontaktnät i branschen och lär dig allt från konstruktionsberäkningar till programmering av datorsystem.

Hur mycket tjänar man som civilingenjör?

Med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen för civilingenjörer utan chefsbefattning ca 47 000, och efter 20 år i arbetslivet 55 000 kr per månad. Medianlönen för chefer med motsvarande erfarenhet var ca 11 000 respektive 14 500 kronor högre.

Hur mycket tjänar en teknisk förvaltare?

Ingångslönen för en Teknisk förvaltare runt 29 000 kr, snittlönen 35 000 kr och topplöner kring 50 000 kr.

Hur mycket tjänar en fastighetsförvaltare?

Marknadslönen 2022 för fastighetsförvaltare ligger mellan 37 000 och 54 000 kronor per månad. Sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden. Planerar underhåll, till exempel reparationer av olika slag och kan även vara ansvarig för fastighetens ekonomi.

Vad är en driftingenjör?

Driftingenjören har huvudansvaret för en eller flera anläggningar och ansvarar för driften och underhållet av maskinerna. Du kan även delta i utveckling och införande av ny teknik. För det mesta sker arbetet på kontoret eller övervakning av anläggningen från kontrollrummet.

Hur är det att jobba som Drifttekniker?

Som drifttekniker har du ett praktiskt inriktat arbete som handlar om att planera och hitta lösningar som fungerar. Du kan få i uppdrag att hantera problem som dyker upp, säkerställa att fastighetstekniska system fungerar och bidra till förbättringsprojekt.

Hur mycket tjänar en automationsingenjör?

40 800 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vilken typ av ingenjör tjänar mest?

De civilingenjörer om har den högsta lönen är de som valt specialiseringen ekonomi och organisation, mer känd som ”industriell ekonomi”. Medellönen för gruppen är 48 600 kronor i månaden. Därefter följer inriktningarna data, 44 800 kronor, och teknisk fysik, 44 100 kronor.

Vad är en Automationstekniker?

Som automationstekniker arbetar du många olika tekniska och praktiska uppgifter, till exempel att installera, ställa in och köra igång automatiserade anläggningar men även att programmera datorstyrda anläggningar.

FU – Film om yrket Fastighetsingenjör

Fastighetsingenjören Yasin

KYH på SACO-studentmässa: fastighetsingenjör

Lämna en kommentar