Vad gör en transportledare?

Planerar och samordnar transportuppdrag, väljer transportvägar och transportmedel, gör frakt och kostnadskalkyler, skaffar extra transportkapacitet, sköter kontakter med kunder, underleverantörer, myndigheter etcetera. Utreder och handlägger reklamationer.

Hur är det att jobba som transportledare?

I arbetet ingår att ta hand om och utveckla kontakter med kunder. Det ingår också att sköta en del administration, så som fakturering, uppföljning och statisk av utförda transporter. Transportledare kan också ta fram underlag för avtal med de som ska utföra transporterna.

När krävs transportledare?

Om en körning är fullastad och man behöver ha med mer gods måste transportledaren hitta någon annan lösning så att godset kommer fram i rätt tid. Transportbranschen och industrin arbetar också för att i än högre grad samordna och effektivisera transporterna.

Var arbetar en transportledare?

Transportledare kan arbeta vid ett företags distributionsavdelning, på transport- och speditionsföretag, vid flyget, vid järnvägen, på ett taxiföretag eller vid lokaltrafiken.

Vad gör en Transportsamordnare?

Utarbetar och justerar transportscheman. Ansvarar för tågtrafik inom ett geografiskt område samt dirigerar tågtrafik enligt säkerhetsbestämmelser och tidtabell. Lägger växlar och ställer signaler med hjälp av ställverk. Övervakar trafik på flygplatser samt registrerar starter och landningar.

Hur mycket tjänar en logistiker?

Medianlönen 2020 för civil- respektive högskoleingenjörer inom logistik och inköp i privat tjänst, med upp till fem års erfarenhet, var 37 000 respektive 34 000 kr per månad enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik. Med 10–15 års yrkeserfarenhet var medianlönen 53 000 respektive 49 000 kronor.

Vad gör en Transportkoordinator?

I rollen som transportkoordinator har du nära kontakt med företagets avtalspartners inom transport. Du ansvarar för att administrera, registrera och dokumentera inkommande och utgående leveranser och du arbetar dedikerat mot företagets kunder.

Hur mycket tjänar en trafikledare?

35 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur blir man trafikledare?

Grundutbildning motsvarande gymnasieutbildning krävs oftast för arbete som trafikledare. För att arbeta som vägtrafikledare krävs utöver gymnasieskola också en internutbildning som ges av Trafikverket i samband med anställning. Utbildningen till trafikledare inom tåg sker i samband med anställning.

Vad kan man jobba om man är logistiker?

Gemensamt för de flesta jobb inom logistik är att du arbetar med att planera, utforma och styra flöden av information eller material i en verksamhet. Det kan vara via transporter, i en produktion såsom tillverkade industrier eller i leverans av tjänster och information.

Hur mycket tjänar man inom transport?

Enligt SCB:s lönestatistik från 2019 är den genomsnittliga lönen för yrkesgruppen “Lastbilsförare m. fl.” 29 300 kronor i månaden före skatt. Kvinnor tjänar i genomsnitt 28 400 kr i månaden medan män tjänar 29 400 kr i genomsnitt.

Vad gör en trafikledare lastbil?

Trafikledaren har, med hjälp av datoriserade övervaknings- och manöversystem, uppsikt över trafiken och löser de problem som uppstår genom att bland annat leda om trafiken vid behov. En trafikledare har till uppgift att planera trafiken och se till att den dagliga driften fungerar som den ska.

Hur mycket tjänar man som flygledare?

För en Flygledare är den genomsnittliga månadslönen 75 300 kr per månad. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 1 500 kr (2,03%) från 2019 till 2020. Löneskillnader mellan könen är 1 500 kr (2,01%) till favör för kvinnor över män.

Vad gör en Transportadministratör?

Nu söker en Transportadministratör

Vi kan erbjuda en utmanande tjänst i ett litet, engagerat och samarbetsinriktat team. I denna serviceroll stöttar du transportledarna i deras vardag. Du hanterar fakturering och ansvarar för transportdokumentation.

Vad har en arbetsledare i lön?

En Arbetsledare inom bygg och anläggning tjänar vanligtvis mellan 29 657 kr och 38 531 kr brutto per månad som nyanställd. Efter fem års tjänst är detta mellan 32 006 kr och 41 914 kr per månad för en arbetsvecka på 40 timmar.

Hur mycket tjänar en trafiklärare?

Marknadslönen för trafiklärare ligger 2022 mellan 28 000 och 35 000 kronor per månad. Genomför körkortsutbildning, utbildar och instruerar elever i att hantera och köra motorfordon i olika situationer samt ge teoretiska kunskaper för respektive fordonstyper och förhållningssätt i olika trafiksituationer.

Transportledare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

SKYs Transportledare – arbetsledning och flerpartslogistik

Jobba som trafikledare

Lämna en kommentar