Vad har hänt 2019?

Nu kan du kolla hur mycket du minns av nyhetsåret 2019. 1. Året inleddes med en våldsam storm, som bland annat drabbade Åland mycket hårt. Som mest blåste det nästan med orkanstyrka på Åland.

Vad har hänt sedan 2019?

Rumänien tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd efter Österrike. Jair Bolsonaro tillträder som Brasiliens president. Österrike legaliserar samkönade äktenskap.

Vad hände under 2018?

2018 blev året då fler svenskar än på länge gick och röstade, engagerade ungdomar skapade uppmärksamhet världen över, fredsavtal slöts och framsteg fick forskare och läkare att hoppas vetenskapliga genombrott. Här är ett par av årets positiva händelser att lägga på minnet.

Vad ska skjutas upp i december 2019?

Du som drabbas ekonomiskt kan också ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anstånd kan också medges för årsmoms (en period) som redovisas under 27 december 2019-17 januari 2022.

Vad har hänt i 2021?

Den sista augusti lämnade de sista amerikanska soldaterna Afghanistan och därmed avslutades USA:s 20 år långa krigsinsats Operation Enduring Freedom. Islamistiska talibanrörelsen tog snabbt makten och den sittande presidenten måste fly landet.

Vad hände under 2009?

6 april – En jordbävning med magnituden 6,3 på richterskalan drabbar den italienska staden L’Aquila. 17 april – I Sverige faller Stockholms tingsrätts dom mot de fyra åtalade i Pirate Bayrättegången. 24 april – Flera dödsfall av svininfluensa uppdagas i Mexiko och USA, (se H1N1-pandemin 2009).

Vad hände i juni 2021?

Regeringskrisen. Stora delar av sommarens början präglades av svensk politik och regeringskris. Den 21 juni fälldes Stefan Löfven (S) och regeringen i en historisk misstroendeomröstning i riksdagen och den 28 juni meddelade han sin avgång.

Hur löstes eurokrisen?

De ekonomisk-politiska beslutsfattarna har försökt hantera eurokrisen genom en kombination av räddningsinsatser på europeisk nivå och budgetkonsolideringar i krisländerna. Samtidigt har stora förändringar i euroområdets ekonomisk-politiska regelsystem genomförts.

Vad händer om det blir finanskris?

Till en finanskris hör ofta ett föregående börsras till följd av spekulation eller att en ”bubbla” spricker, och de leder till en finansiell kris med arbetslöshet, fattigdom och sociala missförhållanden. Ofta inbegriper en finanskris en bankkris, men det kan också ta sig uttryck i en valutakris.

Varför blev det finanskris 2008?

Vad orsakade den ekonomiska krisen 2008? Den globala finanskrisen började som en bolånekris i USA. Fallande bostadspriser och ökad ekonomisk osäkerhet i USA ledde till förluster för banker framförallt gällande de så kallade subprimelånen som på tvivelaktiga grunder hade getts till mindre kreditvärdiga personer.

Vad är ett uppskovsbelopp?

Ditt uppskovsbelopp

Det är inte det belopp du skulle ha betalat i skatt som du får uppskov med, utan beskattningen av hela eller delar av vinsten. Den vinst som du skjuter fram beskattningen av är alltså ditt uppskovsbelopp.

Vad menas med återföring av uppskovsbelopp?

Du kan återföra (betala skatt på) hela eller en del av ditt uppskovsbelopp, även om du inte sålt din ersättningsbostad. Med ersättningsbostad menas den bostad du köpte när du sålde din tidigare bostad och fick uppskov.

Måste man ansöka om uppskov varje år?

Uppskov innebär att du skjuter upp skatten

Du kan skjuta upp vinsten ända fram tills du dör så länge du uppfyller reglerna för uppskov. Du kan begära uppskov hos Skatteverket när du deklarerar försäljningen av en bostad, vilket alltså blir året efter att du sålt din bostad.

Vad hände hösten 2021?

Kina hotade EU-medlemmen Litauen och bröt sina diplomatiska förbindelser med landet, även svenska politiker utsattes för direkta påtryckningar från den kinesiska regimen. Europaparlamentet svarade med närmanden till Taiwan och att frysa godkännandet av investeringsavtalet mellan EU och Kina.

Tillbakablick: Vad har hänt sedan Energiutblick 2019? | Energiutblick 2021

Tankar kring mitt Köpstoppsår – Vad har hänt 2019?

VAD HAR HÄNT MED LABBET??!

Lämna en kommentar