Vad kan man bli efter samhäll?

Vad kan man utbilda sig till efter samhällsprogrammet?

Vad kan man ha för yrken efter Samhällsprogrammet på gymnasiet?
  • Advokat. Arbetsmiljöinspektör. Arkeolog. Art director. Banktjänsteman. Behandlingsassistent. Bibliotekarie. …
  • Influencer. Innovatör. IT-arkitekt. Journalist. Jurist. Kommunikatör. …
  • Psykolog. Präst. Rektor. Skötare inom psykiatrisk vård. Social media manager. Socialsekreterare.
22 apr. 2022

Vad kan man bli om man läser samhällsvetenskapliga programmet?

Efter gymnasiet är du väl förberedd för högre studier inom samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar. Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen beteendevetenskap är: polis, jurist, psykolog, socionom, lärare eller kriminalvårdare.

Vad är Samhällsvetarprogrammet?

Samhällsvetarprogrammet, 180 hp. Samhällsvetare arbetar bland annat med analys och utvärdering av olika samhällsfrågor. Programmet ger dig breda kunskaper om hur samhället organiseras, styrs och påverkar oss som individer och grupp.

Vad innebär samhällsvetenskaplig?

Samhällsvetenskap är en samlingsbenämning på de vetenskapliga ämnen (samhällsvetenskaper) som studerar samhället ur olika aspekter. Samhällsvetenskap kan, beroende på inriktning, överlappa med beteendevetenskap och humaniora.

Kan man bli lärare om man går samhäll?

Bra val av gymnasieprogram för dig som vill bli lärare är något av de högskoleförberedande programmen till exempel Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps-, Teknik- eller Ekonomiprogrammet.

Kan jag bli sjuksköterska om jag går samhälle?

För att gå Sjuksköterskeprogrammet krävs grundläggande behörighet + Matematik 2, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1. Du kan få den här behörigheten från Samhällsvetenskapsprogrammet bara du lägger till Naturkunskap 2. Prata med din skola om att lägga till den kursen till exempel i ditt individuella val.

Varför ska man välja samhällsprogrammet?

Om samhällsvetenskapsprogrammet

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare.

Vad gör en samhällsvetare?

Samhällsvetare är tränade att söka, bedöma och analysera information till beslutsunderlag i politiken och näringslivet. Vanliga studieinriktningar är statsvetenskap, statistik, sociologi, ekonomisk historia, samhälls- och kulturgeografi och nationalekonomi.

Vad är skillnaden mellan samhällskunskap och samhällsvetenskap?

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår.

Hur mycket tjänar en samhällsvetare?

Hur mycket tjänar en samhällsvetare? Medianlönen i den privata sektorn är 50 000 kronor i månaden. Medianlönen för er inom statlig och kommunal sektor är 45 400 respektive 44 900 kronor i månaden. Den rekommenderade ingångslönen för en nyexaminerad samhällsvetare är 33 900 kronor i månaden, som också är medianlönen.

Hur mycket merit behöver man för att komma in på samhäll 2022?

Det krävs alltså att man har godkända betyg i minst 12 ämnen, vilket innebär minst 120 i Meritvärde (betygspoäng).

Vilket gymnasieprogram är mest populärt?

Populära gymnasieprogram 2021

För ett snabbt svar är samhällsvetenskapliga programmet det mest vanliga förstahandsvalet följt av ekonomiprogrammet. När man istället pratar om yrkesprogrammen för gymnasiet sökte eleverna mest till fordons-och transportprogrammet följt av el. och energiprogrammet.

Samhällsvetenskapsprogrammet

3 saker jag önskar att jag visste i mitt gymnasieval

Vilket Gymansieprogram som passar dig bäst!

Lämna en kommentar