Vad kan man jobba som socionom?

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chef eller biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg. Ett annat vanligt yrke är kurator på skola eller inom hälso- och sjukvården. Många socionomer arbetar också med att förebygga sociala problem med bland annat alkohol och narkotika.

Vad kan man vidareutbilda sig till som socionom?

På magister- eller masternivå fördjupar man sig ytterligare inom enskilda kunskapsområden. Många socionomer läser påbyggnadsutbildningar som leder till att de kan få arbeta som Kuratorer. Som utexaminerad socionom kan man också välja att vidareutbilda sig inom samtalsterapi och bli t ex Psykoterapeut.

Hur mycket tjänar ni socionomer?

Socionomlöner i olika delar av landet
Region Genomsnitt Kvinna
Sydsverige 34 900 kr 35 000 kr
Västsverige 36 800 kr 36 900 kr
Östra Mellansverige 34 700 kr 34 800 kr
Övre Norrland 34 900 kr 34 800 kr

5 rader till

Hur mycket tjänar en nyexaminerad socionom?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Vad kan man jobba med inom socialen?

Nedan nämns det några fler socionomyrken med inriktning på socialt arbete:
 • Behandlingsassistent eller Socialpedagog. …
 • Biståndsbedömare/biståndshandläggare. …
 • Personligt ombud. …
 • Familjerådgivare. …
 • Adoptionskonsult.

Vill inte jobba som socionom längre?

Många jobb kräver högskoleutbildning men specificerar inte vilken så då är det fritt fram att söka dessa. Skulle du hitta hittta något jobb som du tror att du har kompetens för så kan du söka det också, trots att de inte uttryckligen frågar efter en socionom. Lycka till! Hitta en utbildning!

Hur mycket tjänar man som socialsekreterare?

Vad tjänar en socialsekreterare? En medellön för socialsekreterare brukar ligga på 35400 kr. Lönen varierar beroende på vart i landet du arbetar.

Har socionomer dålig lön?

Akademikerförbundet SSR ser att löner för socionomer har gått upp de senaste två åren. Det är främst unga och nyanställda som fått de stora löneökningarna. Även lönerna i slutet av yrkeslivet stiger för socionomer. – Det är fler nu än förr som har löner på 37 000 eller 38 000 kronor i slutet av arbetslivet.

Vilka socionomer tjänar mest?

Österåkers biståndsbedömare och socialsekreterare har högst snittlön i landet. Där ligger månadslönen 5 000 kronor över medellönen i riket. Uppdatering: Nu finns färsk lönestatistik för 2021.

Vad tjänar en socionom 2021?

36 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur ska jag löneförhandla?

Tio tips inför löneförhandlingen
 1. Var alltid väl förberedd. …
 2. Skilj på förmåga och prestation. …
 3. Hänvisa till arbetsgivarens presentation av jobbet. …
 4. Möjlighet att stiga i lön är större på nytt jobb. …
 5. Höga löneanspråk kan också fälla dig. …
 6. Träna i förväg. …
 7. Lär dig att parera frågor om din tidigare lön. …
 8. Var inte för hård.

Vad är en bra lön?

Lön och utbildningsnivå

En forskarutbildad tjänar i snitt 55 700 kronor, medan personer med kortare grundskoleutbildning i genomsnitt tjänar 26 000 kronor. Men även jämfört med personer som har studerat länge på grundnivån på högskola eller universitet är forskarutbildade välbetalda i genomsnitt.

Hur mycket tjänar man om man jobbar inom socialtjänsten?

36 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör en handläggare på socialtjänsten?

Handläggaren ska dokumentera utredning och beslut, planer för att komma tillrätta med försörjningsproblemet och uppföljningar som görs. Journalanteckningar ska föras fortlöpande och göra det möjligt att följa en persons eller familjs kontakt med socialtjänsten.

Vad gör man som sociolog?

Du som har läst sociologi, kan genomföra och leda undersöknings- och utvärderingsprojekt, delta i utredningar och göra analyser och tolkningar av olika datamaterial. Dessa kompetenser är mycket användbara och efterfrågade i olika typer av förändringsarbeten och i beslutsfattande.

VAD GÖR EN SOCIONOM?

Socionom – träffa studenten Emily

VILL DU PLUGGA TILL SOCIONOM?

Lämna en kommentar