Vad står cop26 för?

Låt oss börja med namnet på själva evenemanget, COP26. I lekmannatermer är detta den 26:e klimatkonferensen som FN håller i. Officiellt, kallas dock detta för den 26:e konferensen för parterna (på engelska: Conference of the Parties), som alltså är förkortat ’COP’.

Vad diskuterades under COP26?

De viktigaste målen för COP26-mötet var följande: åta sig att uppnå ambitiösare mål för att minska växthusgasutsläppen senast 2030. diskutera åtgärder för att anpassa sig till klimatförändringarnas oundvikliga effekter. öka finansieringen av klimatåtgärder, i synnerhet för utvecklingsländer.

Vad blev resultatet av COP26?

Efter 14 långa och intensiva dagar kom FN:s klimatkonferens COP26 till ett slut den 13 november, över ett dygn efter den avsatta tiden. Klimatmötet resulterade bland annat i en ny global klimatpakt; Glasgowpakten, som över 190 länder signerade.

Vad händer COP26?

Det stora klimattoppmötet COP26 har nått sitt slut och efter två veckor av intensiva förhandlingar nåddes en ny överenskommelse på klimatområdet. I slutdokumentet, som går under namnet ”Glasgow Climate Pact”, nämns för första gången fossila bränslens påverkan på klimatet. COP26 har både kallats succé och katastrof.

Hur många länder var med i COP26?

Överenskommelsen missar därmed de åtgärder som verkligen krävs. Över 20 länder och finansinstitutioner enades under COP26 om att avsluta all direkt statlig finansiering till fossila bränslen i energisektorn till slutet av 2022.

Vad är IPCC och vad har de för uppgifter?

IPCC är förkortningen för Intergovernmental Panel of Climate Change och är FN:s vetenskapliga klimatpanel. IPCC bildades 1988 för att förse världen med ett vetenskapligt fakta över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändringar.

Vilka närvarar vid ett COP möte?

Förutom politiker och ledare för världens länder besöktes konferensen av allt ifrån forskare och representanter för olika intresseorganisationer till företagsledare, press och klimataktivister. Varken Brasiliens, Rysslands eller Kinas presidenter närvarade.

Vad är syftet med COP?

COP står för Conference Of the Parties, Parternas konferens. Parterna är de som skrivit under FNs klimatkonvention. Mötet är en sorts uppföljning på det klimatmöte som hölls i Paris 2015. Då skrev 191 länder på det så kallade Parisavtalet där man lovade att hejda klimatförändringarna och motverka dess konsekvenser.

Vad betyder COP klimat?

COP klimat

Den mest kända COP handlar om klimatet. Klimatkonferenseren äger rum varje år i olika länder. COP i Frankrike 2015 födde Parisavtalet om klimatförändringar. Avtalets mål är att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2, helst till 1,5 grader Celsius, jämfört med förindustriella nivåer.

Vilka är med i Parisavtalet?

3. Hur många länder har skrivit under Parisavtalet? Totalt har 194 länder skrivit under Parisavtalet, det vill säga i stort sett alla världens länder. I maj 2019 hade 185 av dem ratificerat (formellt antagit) avtalet.

Hur länge pågår COP26?

Mellan den 31 oktober och 12 november pågår FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow där världens länder samlas för att förhandla om det globala klimatarbetet under Parisavtalet. Länderna ska bland annat förhandla om regler för handel med utsläppsminskningar och hur länderna ska rapportera sina utsläpp.

Vad bestämdes i Glasgow?

Vad bestämdes på klimatmötet i Glasgow?
  1. Utsläppsminskningarna ska granskas oftare. …
  2. F-ordet är med, om än urvattnat. …
  3. Det ställs större krav på klimatbistånd från rika till fattiga. …
  4. Fossilbovarna USA, Kina och Indien ställde upp nya mål. …
  5. Demonstranterna kommer att fortsätta kräva systemomställning.
13 nov. 2021

I vilken stad hölls ett FN möte om klimatet?

Stockholm+50 är ett FNmöte som hålls i Stockholm den 2-3 juni 2022. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.

I vilken stad hölls ett FN möte om klimatet 2021?

På lördagskvällen den 13 november avslutades FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow. Mötets huvudsakliga framgångar blev att länder uppmuntras skärpa sina klimatmål redan nästa år, att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till 2025 och att fossila bränslens roll i klimatomställningen för första gången omnämns.

Vad är det för klimat?

Klimatet är både de genomsnittliga väderförhållandena och deras variabilitet, för till exempel temperatur, nederbörd och vind, under minst 30 år.

Explained | What Is COP26?

Pressträff för klimatet: Vad står på spel vid FN:s klimattoppmöte COP26?

What is COP26?

Lämna en kommentar