Vad står krav för?

KRAV-märket är den mest kända miljö-märkningen i Sverige. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. KRAV bildades år 1985 för att skapa en miljö-märkning som alla kunde lita på.

Vad KRAVs för att få KRAV märkning?

Regler för att förtjäna KRAVmärkning
  • Bonden har sjysta arbetsförhållanden.
  • Djuren lever ett bra liv.
  • Grödor odlas utan bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Maten innehåller inte konstiga tillsatser, exempelvis E-ämnen.
  • Odling av GMO är ej tillåtet.
10 okt. 2017

Vart kommer KRAV ifrån?

KRAV startade 1985 vid ett köksbord i Sörmland. Pionjärerna kom från olika organisationer. Bengt Carlsson (Förbundet Naturenlig odling), Kalle Källander (Förbundet Organisk Biologisk Odling) och Gunnar Rundgren (Alternativodlarnas Riksförbund) var med och grundade KRAV.

Vad är KRAVs regler?

KRAVs regler spänner över hela livsmedelskedjan och över alla typer av matproduktion. Meningen med reglerna är att de ska bidra till att driva utvecklingen av ekologisk och hållbar produktion framåt. Alla delar av reglerna ses regelbundet över enligt en fastställd plan.

Vem står bakom KRAV?

KRAV ägs av sina medlemmar, som kommer från organisationer och företag inom livsmedelsbranschen. Man ansöker om medlemskap i KRAV, och styrelsen prövar ansökningarna. Medlemmarna kallas varje vår till årsmöte eller stämma.

Vad är en KRAV märkning?

KRAV-märket är den mest kända miljö-märkningen i Sverige. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna.

Vad är KRAV certifiering?

KRAVcertifiering innebär att ett företag kontrolleras och blir godkänt för att KRAV-märka produkter som följer KRAVs regler. Ett KRAVcertifierat företag kan också producera varor som inte är KRAV-märkta.

Varför bildades KRAV?

KRAV är en ekonomisk förening som bildades 1985 i Uppsala i Sverige. Vi arbetar för att all mat ska bli ekologisk och mer hållbar, och för att fler ska köpa och sälja KRAV-märkta produkter.

Är KRAV svenskt?

Föreningen är en svensk organisation som utvecklar regler för ekologisk odling och djurhållning, förädling och tjänster, samt regler för certifiering av dessa. Krav är en ekonomisk förening där stora aktörer på livsmedelsmarknaden såsom LRF, Arla, Coop, Ica, Lantmännen m.

Vem står bakom Europalövet?

Europeiska unionens ekologotyp. EU:s ekologotyp, Europalövet, är obligatoriskt på alla färdig-förpackade ekolivsmedel som framställts inom EU. Användningen är valbar för andra ekoprodukter och för ekoprodukter som importerats till EU. Gemenskapens gamla logotyp, axlogotypen, slopas så småningom.

Hur många medlemmar har KRAV?

KRAV är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse. KRAV ägs av 24 medlemmar som representerar hela livsmedelskedjan.

Vad menas med EU ekologiskt?

EU:s ekologiska logotyp på livsmedel garanterar att EU:s regler om ekologisk produktion följts. Det är obligatoriskt för förpaketerad mat. När det gäller behandlade livsmedel, betyder det att åtminstone 95 procent av jordbruksingredienserna är ekologiska.

Vad betyder fågel märket?

Svensk Fågel är en bransch- organisation för företag inom matfågelproduktion. Märkningen med Svensk Fågels blå-gula märke innebär att fågeln är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. Kriterierna omfattar även livs medels- säkerhet, djurvälfärd och god djurhälsa samt ett klimattänk på gården.

Är KRAV-märkt ekologiskt?

KRAV-märkt mat är den mest hållbara. Den är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Dessutom bidrar KRAV-märkt mat till: biologisk mångfald.

Vilka av följande saker måste uppfyllas för att få KRAV märkning på sin odling av spannmål?

KRAV-märkt spannmål odlas inte ensidigt år efter år, utan bonden växlar mellan olika grödor – det är också bra för biologiska mångfalden. Vall (gräs och klöver) eller gröngödslingsgrödor (grödor som enbart odlas för att användas som gödsel) ska till exempel ingå i växtföljden; det håller uppe mullhalten i marken.

Hur vet man att maten är ekologiskt producerad?

Hur vet jag att maten är ekologisk? I Sverige måste alla som vill märka livsmedel som ekologiska certifieras och kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan. Ett livsmedel med ekologisk märkning måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser.

KRAV – Vad betyder märket?

Lär dig mer om KRAV – Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat

Vad betyder KRAV-märket?

Lämna en kommentar