Vad tjänar en fritidsledare?

Tidningen Vision har kartlagt medellönen 2021 för fritidsledare i landets kommuner. Lönen skiljer sig en hel del beroende på var man är anställd. Snittlönen i riket ligger på 28 314 kronor.

Hur mycket tjänar en fritidsledare efter skatt?

För en Fritidsledare är den genomsnittliga månadslönen 28 300 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 28 000 kr och inom den privata sektorn 28 800 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 600 kr (2,17%) från 2019 till 2020.

Hur mycket tjänar en fritidsgård?

28 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är det för skillnad på fritidspedagog och fritidsledare?

Vad är det för skillnad på fritidspedagog och fritidsledare? Fritidsledare är (kanske mycket av en tradition) benämning på en folkhögskoleutbildning på eftergymnasial nivå som man läser på 2,5 år (fem terminer) och som finns på flera folkhögskolor med olika inriktningar. Den utbildningen leder till yrket Fritidsledare.

Hur mycket lön får en Fritidslärare?

För en Fritidspedagog är den genomsnittliga månadslönen 30 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 30 900 kr och inom den privata sektorn 29 500 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 500 kr (1,66%) från 2019 till 2020.

Vad gör man som fritidsledare?

Fritidsledare arbetar på fritidsgårdar, skolor, fritidshem, inom öppen fritidsverksamhet samt inom föreningar och församlingar. Arbetet innebär bland annat pedagogisk omsorg, handledning och att möjliggöra för elev att lösa egna situationer samt praktiska och mentala förberedelser.

Hur mycket får man i lön som barnskötare?

För en Barnskötare är den genomsnittliga månadslönen 24 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 24 800 kr och inom den privata sektorn 24 400 kr.

Vad är lönen för en undersköterska?

Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 27 400 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 30 300 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad socionom?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Hur mycket får man i lön som förskollärare?

Förskollärare. Medianlön för förskollärare är 39 000 kronor.

Vad krävs för att bli fritidsledare?

Fritidsledare blir du genom att gå en fritidsledarutbildning på folkhögskola. Yrket passar dig som vill arbeta med människor. Du kan arbeta på fritidsgård, inom förening/organisation, församling, skola/fritidshem, ungdomsprojekt, idrott/friskvård med mera.

Kan man jobba som fritidsledare utan utbildning?

”Alla kommuner behöver markera att det behövs yrkesutbildad personal även inom fritidshemmen, ” skriver Tobias Baudin och Kerstin Mikaelsson. I dag den första juli införs legitimationskrav för lärare mot fritidshem.

Finns det jobb för fritidsledare?

Fritidsledare kan även arbeta inom LSS. Efter utbildning kan du få anställning på fritidshem, fritidsgårdar, ungdomsgårdar eller inom förskolan. Somliga andra med denna typ av utbildning arbetar som idrottsledare eller friluftsledare.

Hur mycket tjänar en fritidspedagog 2021?

30 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad krävs för att jobba på fritids?

En bra grundutbildning finns på gymnasiets Barn- och fritidsprogrammet. För att bli fritidspedagog läser du grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem inom universitet och högskolor. Din yrkestitel blir fritidslärare med inriktning olika estetiska ämnen som exempelvis bild, musik, hemkunskap eller idrott.

Hur mycket tjänar en elektriker?

1:a året i yrket: 18 728 kr. 2:a året i yrket: 23 296 kr. 3:e året i yrket och därefter: 26 399 kr.

Fritidsledare Yrkesfilm

Vad tjänar en fastighetstekniker? | Beskrivning av yrket | VVS- och fastighet | Jämtlands Gymnasium

Fritidsledare

Lämna en kommentar