Vad tjänar en kommunpolitiker?

Vad tjänar regionpolitiker?

Två personer i regionen, Johnny Magnusson (M) och Helén Eliasson (S) tjänar mer än en miljon om året på sina uppdrag. De har också de tyngsta uppdragen som regionstyrelsens ordförande respektive vice ordförande. Men hela 16 personer låg 2019 på en ersättning motsvarande mer än en riksdagsledamots på drygt 800 000.

Hur mycket tjänar kommunstyrelsens ordförande?

140 580 kronor i månaden. Det är arvodet för landets högst betalda kommunpolitiker: Anna König Jerlmyr (M), kommunstyrelsens ordförande i Stockholm. Anna König Jerlmyr (M) – landets bäst betalda kommunpolitiker. Lägst arvode har Mathias Haglund (S), kommunstyrelsens ordförande i Vindeln: 46 595 kronor i månaden.

Hur mycket tjänar en landstingspolitiker?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Statlig sektor
64 700 kr 105 800 kr

Hur mycket tjänar man som kommunalråd?

Lön Kommunalråd
  • Medellön. 64 700 kr.
  • Man. 64 700 kr.
  • Kvinna. 64 700 kr.

Vad tjänar Irene Svenonius?

Som jämförelse har Region Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M) en månadslön på 142 000 kronor – vilket är i en klass för sig bland svenska regionpolitiker. Statsminister Magdalena Andersson (S) tjänar 180 000.

Vad innebär det att vara en fritidspolitiker?

En fritidspolitiker har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken och sköter följaktligen de politiska uppdragen på sin fritid. Exempel på fritidspolitiska uppdrag är ledamot av kommunfullmäktige eller ledamot av en kommunal nämnd.

Hur mycket tjänar regeringen?

För statsministern är arvodet 184 000 kronor per månad och för övriga statsråd 145 000 kronor per månad. Ett statsråd, som också är riksdagsledamot, får inte arvode för riksdagsuppdraget under statsrådsperioden. Ett statsråd som avgår från sitt uppdrag kan ansöka om avgångsersättning.

Hur många kommunalråd finns det i Sverige?

Kommunalråd och förtroendevalda

Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden. Det finns 11 kommunalråd varav 5 i opposition.

Hur mycket skatt betalar politiker?

Det finns ytterligare en variant som gäller heltidspolitiker och när det gäller riksdagsledamöter går de pengarna till partiets centrala valfond som används för att finansiera valrörelsen. Ingen politiker i Vänsterpartiet ska få behålla mer än 5/8 av ett basbelopp (2021 innebär det 29 750 kronor) efter skatt.

Hur mycket pengar får man om man jobbar som advokat?

En advokat i Sverige tjänade i genomsnitt 55 600 kr/månaden under 2020. Alla löner är omräknade till heltidstjänster. Statistiken här gäller advokater. Lönestatistik för andra relaterade yrken, till exempel jurister och åklagare, hittar du i vår tjänst för lönestatistik.

Vad får jag ut i lön efter skatt?

Efter skatt får du behålla kronor av din lön. Med hänsyn tagen till arbetsgivaravgiften är kostnaden för din arbetsgivare kronor. Efter skatt får du behålla kronor av din inkomst. Inkomstskatten består av olika delar.

Hur blir man kommunalråd?

Antalet kommunalråd

De flesta eller alla av dessa väljs ur fullmäktiges majoritet och har ansvar för något delområde i kommunens förvaltning. I vissa kommuner har det under någon mandatperiod förekommit över 12 personer i olika tjänstgöringsgrad som antingen kommunalråd eller oppositionsråd.

Vilken ersättning får kommunpolitikerna?

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlust av pensionsförmån. Ersättningen uppgår till 4,5 pro- cent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst och utbetalas kontant en gång per år i februari året efter intjänandeåret. Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån.

Vad gör en kommunpolitiker?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i den kommunala organisationen. Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om skattesats i kommunen, om budget för olika verksamheter, och väljer kommunstyrelse och kommunalråd.

Politiker – Gör bort sig #12

Jimmie Åkesson (SD): Vad är järnrörsskandalen?: SVT

Vad tjänar en fastighetstekniker? | Beskrivning av yrket | VVS- och fastighet | Jämtlands Gymnasium

Lämna en kommentar